Acıbadem’e zemin altı katlı otopark geliyor! İmar planı değişiyor!

Üsküdar Acıbadem'deki Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı'ndaki imar planı değişikliği ilanen askıya çıkarıldı. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarılan o plan değişikliği...

Üsküdar Acıbadem Mahallesi, 1093 ada, 28 parsel ve doğusundaki tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 5 Ekim 2018 Cuma günü ilanen askıya çıkarıldı.

İBB, 45764 dosya numaralı imar planı tadilatını, 24 Temmuz 2018’de onayladı. Üsküdar İlçesi, Acıbadem Mahallesi, 1093 ada, 28 parsel ve doğusundaki tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü askıdan indirilecek.

Park alanına zeminaltı katlı otopark

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un plan notlarından derlediği bilgilere göre; park alanında, zemin altı katlı otopark yapılabilecek. Detaylar, plan notları şöyle;  

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları

1- Plan onama sınırı Üsküdar İlçesi, Acıbadem İlçesi, 71 pafta, 1093 ada, 28 parsel ve doğusunda yer alan tescil dışı alanı kapsamaktadır.

2- Plan onama sınırı içinde yer alan 1093 ada, 28 parsel Belediye Hizmet Alanı, doğusundaki alan Park Alanıdır.

3- 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmadan uygulama yapılamaz.

4- Ayrıntılı, jeolojik ve jeoteknik etüd reporları hazırlanmadan uygulama yapılamaz.

5- Açıklanmayan hususlarda 18.03.1991 T.T.’li 1/5000 ölçekli Altunizade Nazım İmar Planı, plan notları, meri imar yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları:

1- Plan onama sınırı Üsküdar İlçesi, Acıbadem Mahallesi, 71 pafta, 1093 ada, 28 parsel ve doğusunda yer alan tescil dışı alanı kapsamaktadır.

2- Plan onama sınırı içinde yer alan 1093 ada, 28 parsel Beledile Hizmet Alanı, doğusundaki alan park alanıdır.

3- Belediye Hizmet Alanı’nda; sosyal kültürel tesisler ve belediye hizmet birimleri yer alabilir.

4- Plan onama sınırı içindeki Belediye Hizmet Alanı Yençok=4 kat irtifada olup, ilgili belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

5- Plan onama sınırı içindeki park alanında, zemin altı katlı otopark yapılabilecek olup, ilgili belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

6- Avan proje aşamasında ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerine uyulacaktır.

7- Ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüd raporları hazırlanmadan uygulama yapılamaz.

8- Açıklanmayan hususlarda 18.03.1991 T.T.’li 1/1000 Ölçekli Altunizade Uygulama İmar Planı, plan notları, meri İmar Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

ÜSKÜDAR ACIBADEM 1093 ADA 28 PARSEL İMAR PLANI TADİLATINI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin