Antalya Kepez’de 23 milyon TL’ye 5 arsa!

Antalya Kepez Belediyesi, muhammen bedelleri toplamı 23 milyon 61 bin TL olan ticari imarlı 5 arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı. İşte Kepez Belediyesi'nin o ihale ilanı ve detaylar...

Antalya Kepez Belediye Başkanlığı, Demirel (Varsak) ve Sinan (Koyunlar) Mahallelerinde bulunan, muhammen bedelleri 2 milyon 217 bin TL ile 7 milyon 445 bin TL arasında değişen 5 adet arsasını satışa çıkardı.

İhale ne zaman, nerede?

imarpanosu.com’un bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanından derlediği bilgiye göre; 13 Eylül 2018 Perşembe günü 15:00-15:40 saatleri arasında; Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA adresindeki Kepez Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Odası’nda yapılacak. İşte o ihale ilanı…

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:

1 – İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı : Kepez Belediye Başkanlığı

b) Adresi : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA

c) Telefon numarası : 310 58 58 – 311

d) Faks numarası : 339 00 53

e) E-mail : www.kepez-bel.gov.tr

f) İlgili personel : Selami C.YILMAZ

g) İhale yapılacak yer : Encümen Toplantı Odası

2 – İhalenin Konusu:

2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ ALAN olarak planlanmış olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 01/12/2017 tarih ve 7964 sayılı Olur’ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 13/09/2018 tarihinde listede belirtilecek saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. ve 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:

Sıra No Mahallesi Ada No Parsel No Alan (m2) Malik Hisse İmar Durumu İşgal Durumu Muhammen Bedel (TL) %3 Geçici Teminat (TL) İhale Saati
1 Demirel (Varsak) 2938 11 1760 Kepez Belediyesi 1/1 Ticari Ayrık E=1.00 h max=30.50 m

(İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

Dolu 2,218,000.00 66,540.00 15:00
2 Demirel (Varsak) 2938 12 1759 Kepez Belediyesi 1/1 Ticari Ayrık E=1.00 h max=30.50 m

(İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

Boş 2,217,000.00 66,510.00 15:10
3 Sinan (Koyunlar) 25027 7 2277 Kepez Belediyesi 1/1 AYRIK NİZAM, SERBEST KATLI, SAÇAK SEVİYESİ HMAX=P.A.T.İ.Y.,EMSAL E=0.80, TİCARET ALANI (İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR) Boş 6,150,000.00 184,500.00 15:20
4 Sinan (Koyunlar) 25028 7 2757 Kepez Belediyesi 1/1 AYRIK NİZAM, SERBEST KATLI, SAÇAK SEVİYESİ HMAX=P.A.T.İ.Y.,EMSAL E=0.80, TİCARET ALANI (İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR) Boş 7,445,000.00 223,350.00 15:30
5 Sinan (Koyunlar) 26334 11 2795 Kepez Belediyesi 1/1 AYRIK NİZAM, SERBEST KATLI, SAÇAK SEVİYESİ HMAX=P.A.T.İ.Y.,EMSAL E=0.80, TİCARET ALANI (İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR) Boş 5,031,000.00 150,930.00 15:40

3 – İhaleye Katılabilme şartları:

İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:

İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;

a) Gerçek Kişi İse;

– Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

– Geçici Teminat makbuzu,

– Şartname alındı makbuzu.

– Nüfus cüzdanı fotokopisi (TCN kimlik numaralı)

– Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi

– İç zarf

– Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği

b) Tüzel Kişi İse;

– Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

– Geçici Teminat makbuzu.

– Şartname alındı makbuzu.

– Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi

– Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)

– Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,

– İmza sirküsü.

– İç zarf

– İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

4 – ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale giderleri ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir.

İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.

İhale bedelinin 1/4 ü ile ihale masrafları ihale tarihini müteakip ilk 3 aylık ödeme periyodunda peşin, kalan 3/4 lük kısım ihale tarihini müteakip 12 aylık ödeme periyodunda 3 eşit taksitle belirlenen ödeme takvimine göre ödenecektir.

5 – Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 100,00- TL karşılığında satın alabilirler.

6 – İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.

7 – Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.

8 – İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.

imarpanosu.com

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Bunları da beğenebilirsin