Ataşehir Küçükbakkalköy’e yeni sosyal tesis

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'ne yeni sosyal tesis alanı için düğmeye basıldı. Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 2443 Ada 1 Parsel ve 2444 Ada 1 Parsel arasındaki tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları askıya çıktı.

Ataşehir Küçükbakkalköy’e yeni sosyal tesis alanını müjdeleyen imar planları İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından dün (9 Aralık 2019, Pazartesi) ilanen askıya çıkarıldı.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca NİP-39949 ve UİP-39950 plan işlem numaraları ile 28 Kasım 2019’da onaylanan İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy 2443 Ada 1 Parsel ile 2444 Ada 1 Parsel arasındaki tescil dışı alana ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 1 ay süre ile Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü’nde ilanen askıya çıkarıldı.

Ataşehir Küçükbakkalköy’e sosyal tesis yolda

Ataşehir Küçükbakkalköy’e yeni sosyal tesis buraya inşa edilecek…

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com‘un İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 2443 Ada, 1 Parsel İle 2444 Ada, 1 Parsel Arasındaki Tescil Dışı Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, plan notlarından derlediği bilgiye göre sınır içindeki alanın tamamı sosyal tesis alanı ilan edildi. İşte o notlar:

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları

1- Plan onama sınırı, İstanbul İli Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi, 2443 Ada 1 Parsel ile 2444 Ada 1 Parsel arasında kalan tescil dışı alan olup, bu sınır içerisindeki alanın tamamı sosyal tesis alanıdır.
2- Uygulamaya ilişkin hükümler 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda belirlenecektir.

Kreş, yurt, engelli bakım evi yapılabilir…

Ataşehir Küçükbakkalköy’deki sosyal tesis alanında kreş, yurt., bakım evi gibi tesisler inşa edilebilecek… 

İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 2443 Ada, 1 Parsel İle 2444 Ada, 1 Parsel Arasındaki Tescil Dışı Alana İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarındaki detaylara göre söz konusu alanda, kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri inşa edilebilecek… İşte o notlar:

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notları

1- Plan onama sınırı içerisindeki alan Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 2443 Ada 1 Parsel ile 2444 Ada 1 Parsel arasındaki tescil dışı alanı kapsamaktadır.

2- Plan onama sınırı içerisindeki alan “Sosyal Tesis Alanı” olup, bu alanda sosyal yaşamın niteliğini ve düzeyini artırmak amacı ile toplumun faydalanacağı kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, şefkat evleri gibi fonksiyonlar yer alabilir.

3- Plan onama sınırı içerisindeki sosyal tesis alanında; TAKS:0.60, KAKS:1.20, YENÇOK:2 kat değerleri aşılmamak kaydıyla uygulama yapılacaktır.

4- Açıklanmayan hususlarda ilgili kanun ve yönetmelikler geçerlidir.

İmar Planları ve Plan Notlarını Bilgisayarınıza İndirmek İçin Buraya Tıklayın!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin