Bağcılar Belediyesi 27.5 milyon TL’den arsa satıyor

Bağcılar Belediyesi, Mahmutbey’deki 2 bin 752.03 metrekare büyüklüğündeki akaryakıt alanı imarlı arsayı, 27 milyon 520 bin 300 TL’den satışa çıkardı. Detaylar şöyle…

Bağcılar Belediyesi, Mahmutbey Mahallesi 1771 ada 38 parsel üzerindeki 2 bin 752.03 metrekare büyüklüğündeki, akaryakıt alanı imarlı arsayı 27 milyon 520 bin 300 TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

Bağcılar Belediye Başkanlığı tarafından 03 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 10:30’da belediyenin encümen salonunda gerçekleştirilecek ihalenin ilanı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı… İşte detaylar…

ARSA SATILACAKTIR

Bağcılar Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu : Arsa Satışı, (Mahmutbey Mahallesi, 1771 ada 38 parsel sayılı taşınmazın satışı)

İhale Tarih ve Saati : 03/08/2017 – 10:30

İlgili Müdürlük / Birim : Plan ve Proje Müdürlüğü

İlgili Adres : Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No: 1 Bağcılar/ İSTANBUL

İhalenin Yapılacağı Yer : Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhale Türü : Arsa Satışı

İhale Usulü : Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi)

Hizmetin Yapılacağı Yer/

Teslim Yeri : Bağcılar / Mahmutbey Mahallesi

İlan Metni : 1) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Bağcılar
c) Mahallesi: Mahmutbey
d) Cinsi: Arsa
e) Pafta: 245DS2A (F21C22A2B)
f) Ada: 1771
g) Parsel: 38
h) Yüzölçümü: 2.752,03 m²
i) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı
j) Halihazır: Boş
k) İmar Durumu: Akaryakıt Alanı
l) Adres: Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, Peyami Safa Caddesi, No: 92

2) Muhammen Bedeli: 27.520.300,00 TL

3) Geçici Teminat: 825.609,00 TL

4) Harçlar ve Vergiler: Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir.

5) İhale Şartnamesi: Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname www.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhaleye katılacakların şartname alması zorunludur.

6) Şartname Bedeli: 1.000,00 TL

7) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. kimlik numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat
c) Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)
e) Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de adres beyanı
g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi
h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi (Tüzel Kişiler)
i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

8) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İkinci İhale : Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 15.08.2017 tarihinde,

Arsanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın üçüncü ihalesi 07.09.2017 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır. 6334/1-1

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin