Bağcılar Göztepe 2190 ada imar planı değişikliği askıya çıktı

Bağcılar Göztepe 2190 ada, 13 parsel ile 15, 16 ve 24 parsellerin bir kısımlarına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilanen askıya çıkarıldı. İşte detaylar…

Yücel Park

Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi, 2190 ada, 13 parsel ile 15, 16 ve 24 parsellerin bir kısımlarına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dün (13 Haziran, Salı) ilanen askıya çıkarıldı.

İBB, 37058 dosya numaralı imar planı tadilatlarını 13.01.2017’de onayladı. Bağcılar Göztepe 2190 ada imar planı değişikliği, 12 Temmuz 2017 Çarşamba günü askıdan indirilecek. Detaylar şöyle..

Plan Notları

1- Plan onama sınırı Bağcılar İlçesi, 2190 Ada 13 Parsel ile 15, 16 ve 24 parsellerin bir kısımlarından oluşmaktadır.

2- Tasdik sınırı içerisindeki alan Teknik Altyapı Alanı (İtfaiye Alanı)dır.

3- Planlama alanında kat yükseklikleri, yapı çekme mesafeleri, blok ebat ve şekilleri serbest olup; çevre yapılanma koşulları dikkate alınarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanacak avan projeye göre belirlenerek uygulama yapılacaktır.

4- İlgili kurum görüşleri alınarak (Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü vb.) uygulama aşamasında belirtilen tedbirlere uyulacaktır.

5- Belirtilmeyen hususlarda Mer’i İmar Yönetmeliği ve Mer’i İmar Planı Hükümleri geçerlidir.

BAĞCILAR GÖZTEPE 2190 ADA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

 

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin