Bağcılar Meydanı böyle dönüşecek

Bağcılar Meydanı kentsel dönüşüm imar planları onaylandı. Bağcılar Meydanı riskli alan ve kentsel dönüşüm projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ndeki imar panosunda askıya çıkarıldı. İşte Bağcılar Meydanı’nda dönüşümün detayları…

Bağcılar Meydanı’nda kentsel dönüşüm başlıyor… İstanbul Bağcılar İlçesi, Bağcılar Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesine Yönelik Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan 1 paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 3 paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin (ğ) bendi ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca NİP-10428 ve UİP-10429 plan işlem numarası alarak 03/03/2015 tarihinde onaylandı.

Bağcılar Meydanı kentsel dönüşüm planları, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 27 Mart 2015 Cuma günü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarıldı. Planlar, 30 günlük askı itiraz süresinin ardından 25 Nisan 2015 Cumartesi günü askıdan indirilecek. Detaylar şöyle;

1/5000 ÖLÇEKLİ BAĞCILAR MEYDANI KENTSEL DÖNÜŞÜM NAZIM İMAR PLANI
1. GENEL HÜKÜMLER

bagcilarmeydanirisklialansiniri

1.1. BU PLAN; PLAN PAFTALARI, PLAN AÇIKLAMA RAPORU, PLAN HÜKÜMLERİ İLE AYRILMAZ BİR
BÜTÜNDÜR.

1.2. BU PLAN KAPSAMINDA;

– 3194 SAYILI “İMAR KANUNU”,

– 6306 SAYILI “AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUN”,

– 5216 SAYILI “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU”,

VE DİĞER İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİK VE HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

1.3. PLANLAMA ALANININ TAMAMI 1.DERECE DEPREM BÖLGESİDİR. PARSEL ÖLÇEĞİNDE
YAPILACAK JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARINDA GEREKLİ GÖRÜLEN ÖNLEMLER ALINARAK
DEPREM YÖNETMELİĞİ ŞARTLARINA GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR. ZEMİN JEOLOJİKJEOTEKNİK
ETÜT RAPORLARI, PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ’NİN İLGİLİ BÖLÜMÜNDE
BELİRLENEN ESASLARA UYGUN HAZIRLANACAKTIR.

1.4. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DOĞRULTUSUNDA UYGULAMAYA YAPILACAKTIR.

1.5. PLANDA KONUT +TİCARET ALANINDA KALAN ALANIN YAPILAŞMA ŞARTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ
UYGULAMA İMAR PLANINDA BELİRLENECEKTİR.

1.6. PLANDA, TÜM PARSELLERDE; BULUNDUĞU ALANDAN BAŞKA BİR ALANA TRANSFER
EDİLECEK MÜLK SAHİPLERİNE, BULUNDUĞU BÖLGE VE ÖNCEKİ BULUNDUĞU KONUM VE ALANIN
EKONOMİK DEĞERİ İLE EŞDEĞER ÖZELLİKTE YER VERİLECEKTİR. BU DURUMDA ALANIN PLANDAN
ÖNCEKİ VE SONRAKİ KONUMLARI TÜM PARSELLER İÇİN AYRI AYRI TESPİT EDİLECEKTİR.

1.7. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA ÖLÇEK NEDENİYLE GÖSTERİLEMEYEN SOSYAL
DONATI VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI, 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANINDA
GÖSTERİLECEKTİR.

1.8. PLANDA ÇİZİLEN ÇEŞİTLİ ARAZİ KULLANIM VE YERLEŞME ALANLARINA AİT SINIRLAR ŞEMATİK OLARAK GÖSTERİLDİĞİNDEN, BU PLAN ÜZERİNDEN PLAN ÖLÇEĞİ İLE ÖLÇÜ ALINAMAZ, YER TESPİTİ VE UYGULAMA YAPILAMAZ.

1.9. PLANDA GÖSTERİLEN KENTSEL-SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARINDA; ÇEVRE VE
ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA ONAYLANACAK KENTSEL TASARIM PROJESİNE GÖRE UYGULAMA
YAPILACAKTIR.

1.10. PLANLAMA ALANINDA, MERKEZİ ÖZELLİK GÖSTEREN, YAKIN ÇEVRESİNDE SAĞLIK, İTFAİYE,
İLETİŞİM–HABERLEŞME VB. TESİSLERİN BULUNDUĞU VE ULAŞIM ALANLARI YAKININDAKİ AÇIK
ALAN, MEYDAN, YEŞİL ALANLARIN UYGUN NOKTALARINDA, KAMU BİNALARININ BAHÇE VE
ÇATILARINDA KÜLTÜR VARLIKLARI ENVANTERİNİ KORUNMAK ŞARTIYLA, İBB. ULAŞIM DAİRE
BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜ DOĞRULTUSUNDA, HELİPORT YÖNETMELİĞİNE UYULMAK KOŞULU İLE
YAPILAŞMA YAPILMAKSIZIN KAMUYA AİT “HELİKOPTER İNİŞ-KALKIŞ PİSTLERİ” (HELİPORT ALANI)
DÜZENLENEBİLİR.

1.11. METRO İSTASYONU VE METRO GÜZERGAHINDAN ETKİLENEN PARSELLER DE UYGULAMA
AŞAMASINDA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN (RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI,
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI VB. BİRİMLERİN) GÖRÜŞÜ DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA
YAPILACAKTIR.

1.12. PLANLAMA ALANI İÇİNDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ’NİN (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ, ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI VB. BİRİMLERİN)
UYGUN GÖRÜŞÜ ALINMAK KAYDI İLE MEYDAN VE YEŞİL ALAN GİBİ KAMUYA AÇIK ALANLARIN
ALTINDA AĞAÇ VE BİTKİ YAŞAMININ SÜRDÜREBİLECEĞİ TOPRAK DERİNLİĞİ BIRAKILARAK VE
DOĞAL ZEMİN BİÇİMİ DEĞİŞTİRİLMEYECEK ŞEKİLDE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SIĞINAK OLARAK
KULLANILMAK ÜZERE PARSEL İHDAS EDİLMEKSİZİN KAMUYA AÇIK OLMAK KAYDIYLA YERALTI
KATLI OTOPARK ALANI DÜZENLENEBİLİR.

1.13. YEŞİL ALAN, PARK, YOL, EĞİTİM TESİS ALANI, SAĞLIK, KÜLTÜR VB. DONATI ALANLARI
KAMU ELİNE GEÇMEDEN UYGULAMA YAPILAMAZ.

1.14. PLANDA “YOP” LEJANDI İLE GÖSTERİLEN ‘YERALTI KAT OTOPARK ALANLARI’, 1/1000
ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINDA DÜZENLENECEKTİR.

1.15. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI, DEPREM VE ZEMİN İNCELEME
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 03.07.2014 TARİH VE 1087-131899 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLEN YERLEŞİME
UYGUNLUK ALANLARI KRİTERLERİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAKTIR.

2. UYGULAMA HÜKÜMLERİ
2.1. KONUT + TİCARET ALANLARI (TİCK)

2.1.1 KONUT+TİCARET ALANLARINDA; GERÇEKLEŞTİRİLECEK HER TÜRLÜ UYGULAMADA PLANLI
ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

2.1.2. KONUT+TİCARET ALANLARINDA ZEMİN VE BİRİNCİ KAT TİCARET OLARAK KULLANILACAK
OLUP, ÜST KATLAR KONUT VEYA TİCARET OLARAK KULLANILABİLİR

2.1.3. PLANLAMA ALANI BÜTÜNÜNDE, ZEMİN KAT YÜKSEKLİĞİ MAX 4,50 METRE, BİRİNCİ KAT
YÜKSEKLİĞİ MAX. 3,30 METRE VE ÜST KATLARDA DA KAT YÜKSEKLİĞİ MAX. 3,10 METREDİR.

2.1.4. PLANDA GÖSTERİLEN KÜTLELER ŞEMATİK OLUP MAKSİMUM YAPILAŞMA ALANIDIR. BU
SINIRLAR İÇERİSİNDE KALMAK KOŞULU İLE TABLODA BELİRLENMİŞ TOPLAM İNŞAAT ALANINI
AŞMAYACAK ŞEKİLDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA ONAYLANACAK KENTSEL TASARIM
PROJESİ DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA YAPILACAKTIR.

2.2. KAMU HİZMET ALANI

BU ALANLARDA; BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİ VE İLGİLİ İDARİ BİRİMLERİ, KAYMAKAMLIK,
KARAKOL, MUHTARLIK, VB. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YÖNETİMSEL İDARİ BİRİMLER
YER ALABİLİR.

2.3. MEYDAN ALANI+PARK ALANI

PLANDA MEYDAN + PARK OLARAK DÜZENLENEN ALANIN ALTINDA; YERALTI KATLI OTOPARK
ALANI VB. TEKNİK ALTYAPI ALANLARI YER ALABİLİR. BU ALANDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI’NCA ONAYLANACAK KENTSEL TASARIM PROJESİ DOĞRULTUSUNDA UYGULAMA
YAPILACAKTIR.

2.4. AÇIK VE YEŞİL ALANLAR

BU ALANLAR, PARK VE ÇOCUK BAHÇESİ OLARAK KULLANILACAKTIR.

2.5. SPOR ALANI

BU ALANLARDA; KAPALI SPOR ALANI YAPILANMASI YER ALMAYACAK OLUP REVİR-WC-SOYUNMA
ODASI-DUŞ YERLERİ GİBİ SPORTİF AMAÇLI KULLANIMLARA DÖNÜK İDARİ, HİZMET BİRİMLERİ YER
ALABİLİR.

2.6. EĞİTİM ALANI

BU ALANLARDA, İLKOKUL VE ORTAOKUL ALANLARI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NCA
ONAYLANACAK KENTSEL TASARIM PROJESİ DOĞRULTUSUNDA UYGULANMA YAPILACAKTIR.

2.7. KÜLTÜREL TESİS ALANI

BU ALANLARDA; UYGULAMADA PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA
UYULACAKTIR.

2.8. SAĞLIK ALANI

BU ALANLARDA YAPILACAK OLAN SAĞLIK TESİS ALANI VE ÖZEL SAĞLIK TESİS ALANLARINDA UYGULAMADA

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN HUSUSLARA UYULACAKTIR.

2.9. İBADET ALANI

İBADET ALANLARINDA, CAMİ OLARAK UYGULAMA YAPILACAKTIR.

2.10. TEKNİK ALTYAPI ALANLARI

PLANDA YAYA YOLU OLARAK GÖSTERİLEN YOLLAR İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ (UKOME) TARAFINDAN BELİRLENECEK SAATLER İÇERİSİNDE
SERVİS YOLU OLARAK KULLANILACAKTIR.

RAPOR 1000 GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

RAPOR 5000 GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

ASKI PLANI 1000 GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

ASKI PLANI 5000 GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin