Bağcılar Yüzyıl 2239 ada 2 parsel imar planı değişikliği askıya çıktı

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi, 2239 ada, 2 parselin güneyinde bulunan tescil harici alan, 2238 ada, 1 parsel ile 2237 ada, 1 parselin teknik altyapı alanında kalan kısımları ve tescil harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilanen askıya çıkarıldı. Detaylar haberde...

Bağcılar İlçesi, Yüzyıl Mahallesi, 2239 ada, 2 parselin güneyinde bulunan tescil harici alan, 2238 ada, 1 parsel ile 2237 ada, 1 parselin teknik altyapı alanında kalan kısımları ve tescil harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bugün (13 Nisan 2018, Cuma) ilanen askıya çıkarıldı.

14 Mayıs’ta askıdan inecek

İBB; 42979 dosya numaralı imar planı değişikliğini 26.02.2018’de onayladı. Bağcılar İlçesi, Yüzyıl Mahallesi, 2239 ada, 2 parselin güneyinde bulunan tescil harici alan, 2238 ada, 1 parsel ile 2237 ada, 1 parselin TAY alanında kalan kısımları ve tescil harici alana ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü askıdan indirilecek.

Plan Notları

1- Planlama alanı, Bağcılar İlçesi, Yüzyıl Mahallesi, 2239 ada, 2 parselin güneyinde bulunan tescil harici alan, 2238 ada, 1 parsel ile 2237 ada, 1 parselin TAY alanında kalan kısımları ve bu parsellerin batısında ve güneyinde yer alan tescil harici alanı kapsamaktadır.

2- Yüzyıl Mahallesi 2239 ada 2 parselin güneyinde bulunan tescil harici alan Eğitim Alanında, Yüzyıl Mahallesi 2238 ada 1 parsel ile 2237 ada 1 parselin bir kısmı ve bu parsellerin batısında ve güneyinde yer alan tescil harici alanın bir kısmı Park ve Yeşil Alan lejantında kalmaktadır.

3- Açıklanmayan hususlarda mer’i nazım imar plan notları, mekansal planlar yapım yönetmeliği ve planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

4- 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmadan uygulama yapılamaz.

BAĞCILAR YÜZYIL MAHALLESİ 2239 ADA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin