Bakırköy Kartaltepe’de yol öteleme yapılacak

Bakırköy Kartaltepe’de yapılacak yol ötelemesi, imar planlarına işlendi. İşte Bakırköy Kartaltepe 62 Ada 23 Parsel 1/1000 ölçekli plan tadilatı…

Bakırköy Kartaltepe’de gerçekleştirilecek yol öteleme, 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı ile planlara işlendi. Bakırköy Kartaltepe 62 Ada 23 Parsel 1/1000 ölçekli plan tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilanen askıya çıkarıldı.

Büyükşehir, 29347 dosya numaralı plan tadilatını 15 Mayıs 2015’te onayladı.

Bakırköy Kartaltepe Mahallesi, 62 ada, 23 parselin bir kısmına ve 62 ada, 23 ve 53 (Eski:17) parseller arasındaki tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı, 3 Temmuz 2015 Cuma günü ilanen askıya çıkarıldı.

Plan tadilatı, 03 Ağustos 2015 Pazartesi günü askıdan indirilecek. Detaylar şöyle;

Plan notları

1- Plan değişikliği onama sınırı kapsamında, 62 Ada 53 ve23 Parseller arasından geçen 12 metrelik yol 62 Ada 53 parselin kadastral sınırından itibaren batı yönünde 12 metre öteleme yapılarak uygulanacaktır.

2- 52 Pafta 62 Ada 23 sayılı parsele ilişkin açıklanmayan ve uygulamaya ilişkin husslarda 21.11.2014 TT.li 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Hükümleri, imar istikametine ilişkin hususlarda yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı şartları ve Mer’i İmar Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

BAKIRKÖY KARTALTEPE 62 ADA 23 PARSEL İMAR PLANI TADİLATINI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin