Başakşehir Ayazma kentsel dönüşüm planları askıda

Başakşehir Ayazma kentsel dönüşüm imar planları askıya çıkarıldı. İşte İstanbul Başakşehir İlçesi Ayazma Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği…

Başakşehir Ayazma Bölgesi kentsel dönüşüm imar planları İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıda… Başakşehir İlçesi Ayazma Bölgesi “Gecekondu Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Alanı”na Yönelik Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Askı Tutanağı, 28 Nisan 2015 Salı günü ilanen askıya çıkarıldı.

Bakanlığın 04/03/2015 tarih ve 3713 sayılı yazısı ekinde iletilen İstanbul Başakşehir İlçesi, Ayazma Bölgesi “Gecekondu Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Alanı” na yönelik hazırlanan 1 paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği ve 1 paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca NİP-9693 ve UİP-9694 plan işlem numarası ile 04/03/2015 tarihinde onaylandı.

Plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 28/04/2015-27/05/2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarıldı. Askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin değerlendirme sonucu yine İl Müdürlüğü tarafından ilan edilecek.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

Başakşehir Ayazma kentsel dönüşüm imar planına şu notlar eklendi;

24- Sosyal donatı alanları kamu ve özel olmak üzere (dini tesis alanı, sağlık tesis alanı, sosyal kültürel tesis alanı, idari tesis alanı, anaokolu alanı, okul alanı ve kreş alanında) E=2.00 Y en çok=16.50 m.dir.

25- Belirtilmeyen hususlarda planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

BAŞAKŞEHİR AYAZMA KENTSEL DÖNÜŞÜM İMAR PLANLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin