Başakşehir özel proje alanı imar planı 27 Ekim’de askıdan iniyor

Başakşehir özel proje alanı imar planı tadilatı, 27 Ekim 2015 Salı günü askıdan indiriliyor. İşte o 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği…

Başakşehir özel proje alanı imar planı değişikliği, 27 Ekim 2015 Salı günü askıdan indirilecek. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Başakşehir İlçesi, “Özel Proje Alanı”na İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin Askı Tutanağı’nı 28 Eylül’de ilanen askıya çıkarmıştı…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 07.09.2015 tarih ve 14948 sayılı yazısı ekinde iletilen İstanbul Başakşehir İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve Bakanlık tarafından “Özel Proje Alanı” olarak ilan edilen yaklaşık 774 ha.lık alanın 557 hektarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2(ğ) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca re’sen onaylandı ve askı sürecinde yapılan itirazların kısmen uygun bulunması suretiyle değişiklik yapıldı.

Planlar daha önce NİP-12211,1 ve UİP-12212,1 plan işlem numarası ile 29/06/2015-28/07/2015 tarihleri arasında askıya çıkarıldı.

Askı süreci içerisinde imar planına yapılan itirazlar kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının F21D19A nolu paftası ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında F21D19A2B nolu paftasında değişiklik yapıldı ve NİP-12211,2 ve UİP-12212,2 plan işlem numaraları alarak 07.09.2015 tarihinde Bakanlık tarafından re’sen onaylandı.

Plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 28 Eylül 2015 tarihinde 30 gün süre ile ilanen askıya çıkarıldı.

Başakşehir özel proje alanı imar planı tadilatı, 27 Ekim 2015 Salı günü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosundaki askıdan indirilecek.

Plan notları

Söz konusu alanda 15.05.2015 onaylı 1/1000 ölçekli İstanbul İli Başakşehir İlçesi ‘Özel Proje Alanı’na ilişkin uygulama imar planı plan notları geçerlidir. Yapılanma koşulları bu planın Özel Hükümler 6. Maddesi’nde belirtildiği gibidir.

Özel Hükümler
6. Madde: Donatı alanlarında (anaokulu, özel anaokulu + kreş alanı, ilkokul alanı, ortaokul alanı, lise alanı, özel eğitim alanı, mesleki ve teknik öğretim tesisi alanı, sağlık tesisi alanı, sosyal tesis alanı, kültürel tesis alanı, ibadet alanları, idari hizmet alanı) E:1.50 ve Y en çok 18.00 metre olacak şekilde uygulama yapılacaktır.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan notları

Resmi daha büyük görmek için görsele tıklayın…

BAŞAKŞEHİR ÖZEL PROJE ALANI İMAR PLANI TADİLATINI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin