Başiskele’de 52 milyonluk arsa satışı!

Başiskele Belediyesi, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve muhammen bedelleri toplamı 51 milyon 960 bin 928 TL olan 15 adet arsayı satışa çıkardı. İhale detayları haberde...

Başiskele Belediyesi, Kocaeli Başiskele İlçesi’nin Yeniköy Sepetlipınar Mahallesi, Kullar Ovacık Mahallesi, Yeniköy Merkez Mahallesi, Yeniköy Karşıyaka Mahallesi, Yuvacık Paşadağ Mahallesi, Yeniköy Karşıyaka Mahallesi, Kullar Karadenizliler Mahallesi ve Kullar Vezirçiftliği Mahallesi’nde bulunan arsalarını satışa çıkardı.

İhale ne zaman, nerede?

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanından derlediği bilgilere göre; satışa çıkarılan arsalar kentsel çalışma, ticaret, özel eğitim, konut, spor tesisi, konut dışı kentsel çalışma ve TIR parkı imarlı alanlardan oluşuyor. Muhammen bedelleri, 345 bin TL ile 25 milyon TL arasında değişen arsaların ihalesi, Başiskele Belediyesi Encümeni’nce 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü 11:00’de aşağıdaki liste sırasına göre gerçekleştirilecek. Aynı gün içerisinde tamamlanmaması halinde ertesi gün aynı saatte (24 Temmuz 2018 Salı günü 11.00’de liste sırasına göre devam edecek.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ, SANAYİ İMARLI ARSASINI DA SATIŞA ÇIKARDI! O HABER İÇİN TIKLAYIN!

İşte o ihale ilanı ve detaylar…

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan arsa taşınmazların hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1 – İhalelerin Tarihi ve Saati : 23.07.2018 Pazartesi Günü – Aşağıda tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

2 – İhalelerin Yapılacağı Yer : Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No: 1 Başiskele/KOCAELİ

3 – İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4 – İhale şartnameleri : Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimi Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No: 1 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

Tel: 0262 343 20 20 – 310 12 00 (Dahili 1221)

5 – Şartname Bedeli : 100,00 -TL.

6 – İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1- Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

j) Başiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

7 – Teklif mektuplarının en geç 23.07.2018 Pazartesi günü saat 11:00’a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü – Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 – Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 – Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 – İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

Sıra

No

İlçe/Mevkii/Mahalle Ada/Parsel

No

Yüzölçümü

(m²)

İmar Durumu Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat

Tarih

Saat

1 Başiskele/Yeniköy/Sepetlipınar Mahallesi 184/7 434,00 m² Kentsel Çalışma Alanı 520.000,00 TL 15.600,00 TL 23.07.2018 – 11.00

(Liste sırasına göre ihaleler

gerçekleştirilecektir. Aynı gün

içerisinde tamamlanmaması

halinde ertesi gün aynı saatte

(24.07.2018 11.00)

liste sırasına göre devam edecektir.)

2 Başiskele/Yeniköy/Sepetlipınar Mahallesi 3077 453,53 m² Ticaret Alanı 345.000,00 TL 10.350,00 TL
3 Başiskele/Kullar/Ovacık Mahallesi 0/7276 5594,58 m² Ticaret Alanı 3.800.000,00 TL 114.000,00 TL
4 Başiskele/Yeniköy/Sepetlipınar Mahallesi 181/1 4333,00 m² Özel Eğitim Tesis Alanı 1.950.000,00 TL 58.500,00 TL
5 Başiskele/Yeniköy/Yeniköy Merkez Mahallesi 719/1 724,00 m² Konut Alanı 725.000,00 TL 21.750,00 TL
6 Başiskele/Yuvacık/Paşadağ Mahallesi 936/1 2656.57 m² Konut Alanı 1.350.000,00 TL 40.500,00 TL
7 Başiskele/Yeniköy/Karşıyaka Mahallesi 771/2 460,00 m² Ticaret Alanı 550.000,00 TL 16.500,00 TL
8 Başiskele/Yeniköy/Karşıyaka Mahallesi 784/1 1606,85 m² Ticaret Alanı 1.925.000,00 TL 57.750,00 TL
9 Başiskele/Yeniköy/Karşıyaka Mahallesi 780/8 431,59 m² Ticaret Alanı 520.000,00 TL 15.600,00 TL
10 Başiskele/Yuvacık/Paşadağ Mahallesi 908/11 1499.89 m² Konut Alanı 750.000,00 TL 22.500,00 TL 23.07.2018 – 11.00

(Liste sırasına göre ihaleler

gerçekleştirilecektir. Aynı gün

içerisinde tamamlanmaması

halinde ertesi gün aynı saatte

(24.07.2018 11.00)

liste sırasına göre devam edecektir.)

11 Başiskele/Yeniköy/Karşıyaka Mahallesi 792/9 1655,97 m² Ticaret Alanı 2.000.000,00 TL 60.000,00 TL
12 Başiskele/Kullar/Ovacık Mahallesi 245/18 47845,75 m² Spor Tesis Alanı 25.000.000,00 TL 750.000,00 TL
13 Başiskele/Kullar/Karadenizliler Mahallesi 199/15 1,545.96 m² Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1.855.152,00 TL 55.654,56 TL
14 Başiskele/Kullar/Yaylacık Mahallesi 850/1 17,652.92 m² Tır Parkı Alanı 8.826.460,00 TL 264.793,80 TL
15 Başiskele/Kullar/Vezirçiftliği Mahallesi 308/6 1,536.93 m² Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 1.844.316,00 TL 55.329,48 TL

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr 5985/1-1

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin