Bayram Sağlam: Asgari ücret 1300 TL olursa…

Bakırcı Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Sağlam, asgari ücretin 1300 TL’ye çıkması halinde inşaat sektöründe yaşanabilecek gelişmeleri değerlendirdi.

Bayram Sağlam konuyla ilgili şöyle konuştu;

“Öncelikle sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak asgari ücret konusu üzerinde hassasiyetle durulmasını gerekir. Sosyo-ekonomik hayatın dengeleyicisi olan ücret konusuna işveren ve işçi penceresinden bakıldığında iki farklı durum ortaya çıkmaktadır. İşçi ücreti gelir olarak görmekteyken işveren bir maliyet unsuru olarak değerlendirmektedir. Oysaki işveren olarak bizler çalışanlarımıza ödediğimiz ücretleri birer maliyet unsuru olmaktansa bir insan kaynağı yatırımı olarak görmeliyiz. Çünkü sermaye biriktirmek kadar insan biriktirmek de bir işletmenin büyüme potansiyelini arttırması açısından kritiktir.

İşçi ve işveren arasındaki ücret pazarlığında dengeyi yakalamak istihdam açısından en iyi koşulları da beraberinde getirir. Ancak, devletin asgari ücret belirlemesi bu dengeye dışarıdan müdahale anlamına gelir. Bu müdahale sosyal bakımdan uygun bir yaşam seviyesini işçiye sağlamakta ancak işveren açısından maliyet dezavantajı oluşturabilmektedir.

Dolayısıyla ekonomi yönetimindeki başarısını tüm kesimlerin kabul ettiği hükümetimizin belirlediği 1300 TL rakamını gelişigüzel telaffuz etmediği, hassas bir dengeyi gözeterek, teknik bir analizin sonucu olarak ortaya koyduğu kanaatindeyim.

Asgari ücret artışı getireceği motivasyonla birlikte işçinin üretkenliğini arttıracaktır. Ancak, asgari ücret seviyesindeki dengenin işveren aleyhine kaymaması açısından devletin belli vergi muafiyetlerini de gerektiğinde dengeleyici faktör olarak kullanması gerekebilir.”

Bakırcı Yapı

Sağlam Şirketler Grubu’nun bir iştiraki olan ve ailenin ikinci jenerasyonun da çalışma hayatına yetişmesiyle inşaat sektörüne 12 yıl önce adım atan Bakırcı Yapı; kaliteli üretim, satış öncesi ve sonrası koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkeleri doğrultusunda ev sahibi yaptığı binlerce aileyle tüm Türkiye’nin güvenini kazanmıştır.

Bakırcı Yapı bugüne kadar 1500 aileyi ev sahibi yapmış, bunun dışında 2015 yılı sonuna kadar toplamda 175 milyon yatırım değerine sahip 4 projeye daha başlamak için girişimlerini tamamlamış ve inşasına başlamıştır.
Projelerini kendi öz sermayesini kullanarak inşa eden Bakırcı Yapı kredi kullanmadığından aile şirketi olarak gelişimin sürdürmüştür. Mimari tasarım grubunu kendi içinde barındıran Bakırcı Yapı, sıfır hata prensibi doğrultusunda her zaman alanında uzman ekip ve profesyonellerle çalışmıştır.

İmza attığı bütün projelerde, üretimin ve hizmetin her aşamasında hatasızlık ilkesi ile çalışan Bakırcı Yapı, her zaman profesyonellerle çalışmanın vermiş olduğu güven ve güçlü tecrübeli yönetim kadrosuyla herkese hep daha iyisini verebilmek için durmadan çalışmaya devam edecektir.

Web: www.bakirciyapi.com

Bunları da beğenebilirsin