Beş ilde santral için acele kamulaştırma

Beş ilde santral yapımı için acele kamulaştırma yapılacak… Bakanlar Kurulu’nun kararıyla o illerde acele kamulaştırma uygulanacak ada parsellerin listesi şöyle…

Beş ilde yapılacak santral inşaatı için acele kamulaştırma uygulanmasına karar verildi. Bakanlar Kurulu’nun 2017/10287 sayılı, ‘Diyarbakır, Bingöl ve Muş İlleri ile Amasya ve Kırklareli İllerinde Tesis Edilecek Santrallerin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar’ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşte o karar 

“Diyarbakır, Bingöl ve Muş illeri ile Amasya ve Kırklareli illerinde tessi edilecek santrallerin yapımı amacıyla ekli listelerde bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; Maliye Bakanlığı’nın 17/2/2017 tarihli ve 8232 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.”

Acele kamulaştırma uygulanacak ada-parselleryukarikalekoyhes1

yukarikalekoyhes2

yukarikalekoyhes3

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin