Bolu Köroğlu Dağı Turizm Alanı’nın adı değişti

Bolu Köroğlu Dağı Turizm Alanı’nın adı Bakanlar Kurulu kararı ile değişti. İşte Bolu Köroğlu Dağı Turizm Alanı’nın yeni adı ve yapılan değişikliğin amacı, içeriği…

Bolu Köroğlu Dağı Turizm Alanı’nın adı Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak değiştirilirken Antalya’da bulunan alan Antalya Gebiz Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edildi.

Bakanlar Kurulu’nun o kararı, bugün (22 Ağustos 2015 Cumartesi) tarih ve 29453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte o karar ve detaylar…

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2015/8011

Bazı alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilanı hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 7/4/2015 tarihli ve 67052 sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesi ile 16/4/2004 tarihli ve 2004/7253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

10/8/2015 TARİHLİ VE 2015/8011 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR

MADDE 1 – (1) “Bolu Köroğlu Dağı Turizm Alanı”nın ismi “Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” olarak değiştirilmiş ve sınırları ekli (I) sayılı krokide gösterildiği şekilde yeniden tespit edilmiştir.

MADDE 2 – (1) Ekli (II) sayılı krokide sınırları belirlenen alan “Antalya Gebiz Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” olarak tespit ve ilan olunmuştur.

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Krokileri daha büyük görmek için resmin üzerine tıklayın;

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin