Çamlıca Koruma Amaçlı İmar Planı’nda revizyon! Askıya çıktı!

Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde ilanen askıya çıkarıldı. Detaylar şöyle…

İstanbul Üsküdar İlçesi, Büyük-Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16.06.2017 tarih ve 7023 sayılı OLUR’u ile uygun bulunarak 644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi uyarınca onaylandı.

Plan revizyonu, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca dün (13 Eylül 2017, Çarşamba) İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilanen askıya çıkarıldı. Plan revizyonu, 30 günlük itiraz süresinin ardından 12 Ekim 2017 Perşembe günü askıdan indirilecek. Detaylar şöyle…

PLAN NOTLARI

1- Açıklanmayan hususlarda 04.10.2007 T.T. 1/1000 ölçekli Büyük-Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hükümleri geçerlidir.

BÜYÜK-KÜÇÜK ÇAMLICA DOĞAL VE KENTSEL SİT ALANI KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI’NI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin