Çanakkale’de 37 milyon 600 bin TL’den satılık arsalar!

Çanakkale İl Özel İdaresi, muhammen bedelleri toplamı 37 milyon 600 bin TL tutarındaki arsaları satışa çıkardı. İşte bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan o ihale ilanı ve detaylar...

Çanakkale İl Özel İdaresi, merkez Güzelyalı Köyü ve Ayvacık İlçesi Behramkale Köyü’nde bulunan arsalarını toplam 37 milyon 600 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

Güzelyalı Köyü’ndeki arsalardan ilki 177 ada, 17 parsel üzerinde 7 bin 635,64 metrekare, diğeri 177 ada 17 parsel üzerindeki ise 3 bin,63 metrekare büyüklüğe sahip. İhalede bu arsalar için 22 milyon 600 bin TL muhammen bedel ve 678 bin TL geçici teminat tutarı belirlendi.

ÇANAKKALE’NİN MARKALI KONUTLARI MEDİGARDEN İÇİN TIKLAYIN!

Ayvacık Behramkale Köyü 144 ada, 26 parsel üzerindeki 4 bin 501,39 metrekare büyüklüğündeki arsa için de 15 milyon TL muhammen bedel ve 450 bin TL geçici teminat tutarı hesaplandı.

Çanakkale arsa ihalesi ne zaman, nerede?

Çanakkale İl Özel İdaresi’nin arsa satış ihalesi, 2 Ağustos 2018 Perşembe günü 13:30 ve 13:45 saatlerinde Çanakkale Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No: 215 adresinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümeni salonunda yapılacak. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı şöyle;

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çanakkale İl Özel İdaresinden:

1 – Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait aşağıda ihale tarihi ve saati, muhammen bedeli, geçici teminatı, tapu kaydı belirtilen taşınmazlar İl Encümeni kararı gereğince Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No: 215 adresinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümeni salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulüyle satılacaktır.

İhale Tarihi İhale Saati Tapu Kaydı Muhammen Bedeli Geçici Teminatı
02.08.2018 13:30 Merkez İlçe, Güzelyalı Köyü,  –  177 ada, 17 parsel 7.635,64 m2

Merkez İlçe, Güzelyalı Köyü,  –  177 ada, 16 parsel 3.000,63 m2

22.600.000-TL 678.000-TL
02.08.2018 13:45 Ayvacık İlçesi Behramkale Köyü 144 ada, 26 parsel 4.501,39 m2 15.000.000-TL 450.000-TL

 

2 – İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 215 de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000-TL karşılığında temin edilebilir.

3 – İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

a- T.C vatandaşı olmak

b- Gerçek kişilerde;

– Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname,

– Son üç (3) ay içinde alınmış ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği

c- Tüzel kişilerde;

– Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini,

– 2018 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı örneğini,

– Noter onaylı imza sirküleri

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul edilebilecektir)

d- Geçici teminat. (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)

e- Şartname alındı makbuzu.

4 – İsteklilerden istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

5 – Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlanen duyurulur. 5986/1-1

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin