Çatalca Çataltepe RES imar planı askıda

Çatalca Çataltepe RES imar planı ilanen askıya çıkarıldı. Çataltepe Rüzgar Enerji Santrali 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri, 15 Mayıs 2015’te askıdan indirilecek. İşte detaylar… 

Çatalca Çataltepe RES imar planı değişiklikleri, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde ilanen askıya çıkarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 15.04.2015 tarih ve 6360 sayılı yazısı ekinde iletilen İstanbul Çatalca İlçesi, Çataltepe Mevkii, Rüzgar Enerji Santraline İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan 1 paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 4 paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9.Maddesi uyarınca NİP-11500 ve UİP-11501 plan işlem numarası ile onaylandı.

Çataltepe RES planları, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 16/04/2015-15/05/2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarıldı. Askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin değerlendirme sonucu da yine İl Müdürlüğü tarafından ilan edilecek.

1/1000 ÖLÇEKLİ RAPORU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

1/5000 ÖLÇEKLİ RAPORU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

1/1000 ASKI PLANINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

1/5000 ASKI PLANINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin