Çatalca Karacaköy planlarında turizm tesis notu değişikliği

Çatalca Karacaköy Merkez Mahallesi Revizyon Nazım İmar Planına Turizm Tesis Alanlarına (Plan Notu) ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilanen askıya çıkarıldı. Plan tadilatı, 16 Şubat Perşembe günü askıdan indirilecek. İşte detaylar…

Çatalca İlçesi, 21.04.2010 tasdik tarihli Karacaköy Revizyon Nazım İmar Planına Turizm Tesis Alanlarına (Plan Notu) ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dün (18 Ocak 2017, Çarşamba) ilanen askıya çıkarıldı.

Yücel Park

ÇATALCA MERKEZ VE YAKIN ÇEVRESİ İMAR PLANLARINDA DA TURİSTİK TESİS DEĞİŞİKLİĞİ VAR! DETAY İÇİN TIKLAYIN!

İBB, Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan 34086 dosya numaralı plan tadilatını 13.05.2016 tarihinde onayladı. Çatalca Karacaköy plan tadilatı, 16 Şubat 2017 Perşembe günü askıdan indirilecek. Detaylar şöyle;

ÇATALCA KARACAKÖY PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ

Turizm amaçı yapılarda, tek bağımsız bölüm olarak binanın tamamının konaklama tesisi yapılması ve otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla bodrum katları sinema, konferans salonu, tiyatro, müze, sanat galerisi, fitness, spor merkezi, yüzme havuzu, spa merkezi, termal tesis, kütüphane, yemek salonu, bale salonu, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel birimler olarak kullanılmak koşuluyla emsale dahil değildir. Açığa çıkan bodrum katlarda TAKS sınırı aşılamaz. Bu yapılarda zemin kat yüksekliği 7 m.’ye kadar düzenlenebilir.

İmar planında turizm tesisi, özel sağlık tesisi, özel eğitim alanı, özel sosyal kültürel tesis alanı fonksiyonlarına ayrılan bölgelerde ve imar planı notlarına göre bu fonksiyonların yapılabildiği alanlarda yapılacak olan turizm tesisi, özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi, özel sosyal kültürel tesisi binalarında, binanın tek bağımsız bölüm olarak yapılması, bağımsız bölüm olarak ticaret ve konut birimlerinin bulunmaması ve otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla 1. ve 2. bodrum katlarda bu fonksiyonlara hizmet edecek şekilde yapılan konferans salonu, toplantı salonu, tiyatro, müze, sanat galerisi, teknik odalar, personel soyunma giyinme odaları, personel yemekhanesi, tesis yönetimi ile ilgili idari birimler, spor merkezi, spa, yüzme havuzu, kütüphane, mescit, yemek salonu, balo salonu, ameliyathane, morg, laboratuvar, görüntüleme merkezi, yoğun bakım ünitesi, temizlik odaları vb. birimler yapılabilir. Bu alanlarda doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz. Turizm tesislerinde bağımsız bölüm oluşturmamak kaydı ile tesise hizmet edecek şekilde ticari birimler yer alabilir. Zemin kat yüksekliği 7 m.’ye kadar yapılabilir.

İmar planında donatı alanı olarak ayrılan alanlar (yol, yeşil alan, park alanı, çocuk bahçesi alanı, okul alanları, sağlık alanları, belediye hizmet alanı, idari tesis alanı, toplu taşıma ve triyaj alanları vb. kamu eline bedelsiz geçmeden parselin imarlı kısımlarında uygulama yapılamaz.

Bu plan notu ile meri plan notları arasında çelişki olması halinde plan tasdik tarihinden önce ruhsat işlemleri başlatılmış, devam eden veya tamamlanmış yapılar hariç olmak üzere bu plan notları geçerli olacaktır. İskan (yapı kullanma izin belgesi) sürecini tamamlamamış yapılarda geçerli olacaktır. Yapı kullanma izin belgesi almış yapıların 1. ve 2. bodrum katlarında uygulanır.

planek

ÇATALCA KARACAKÖY İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin