Tarama Kategorisi

İstanbul

İstanbul’a ait imar planlarını burada bulabilirsiniz

Eyüp 2 Ada’ya silüet notu eklendi

Eyüp 2 ada 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün ilanen askıya çıkarıldı. Plan tadilatı ile plan notlarına silüet notu eklendi. Plan değişikliği 6 Ekim Perşembe günü askıdan…

Bahçelievler Kocasinan 1454 parsel imar planı askıda

Bahçelievler Kocasinan 1454 parsel 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilanen askıya çıkarıldı. Plan değişikliği, 6 Ekim Perşembe günü askıdan indirilecek.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl’de o mahallenin dönüşüm planı askıda

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi, Bilgin Sokak, Hamam Caddesi ve Güzel Sokak Arası'nda kalan 4.84 hektarlık alanın kentsel dönüşüm amaçlı imar planları onaylandı. Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü, planları ilanen askıya çıkardı...…

Gaziosmanpaşa Sarıgöl kentsel dönüşüm alanı askıya çıktı

Gaziosmanpaşa Sarıgöl kentsel dönüşüm bölgesi için plan onama sınırı onaylandı, sınır dışında kalan alanlar kesinleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nin 33.17 hektarlık alanın yaklaşık…

Üsküdar Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi için karar günü

Üsküdar Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi, bugün İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun gündemine geliyor... Üsküdar'da üç etaptan oluşan ve toplam 1174 hektarlık alanı kapsayan bölge, Tabiat Varlıklarını Koruma…

Sultanbeyli Çiftlik 1415 parsel plan değişikliği askıya çıktı

Sultanbeyli Çiftlik Mahallesi, 18 pafta, 1415 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün 31 Ağustos'ta ilanen askıya çıkarıldı. Plan değişikliği, 29 Eylül'de askıdan…

Avcılar Cihangir’de 18 uygulaması yapılacak! Planı askıda

Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki EÜAŞ alanı itiraza ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ilanen askıya çıkarıldı. Plan değişikliğine göre alanda 18. Madde uygulaması…

Akzirve Ambarlar için düğmeye basıldı! Planı askıdan iniyor!

Akzirve Ambarlar projesi için düğmeye basıldı... Akzirve Gayrimenkul tarafından Zeytinburnu Ambarlar Nakliyeciler Sitesi arazisi üzerinde hayata geçirilecek projenin imar planı değişikliği askıdan indiriliyor. Askı süresinde itiraz varsa…