Tarama Kategorisi

İstanbul

İstanbul’a ait imar planlarını burada bulabilirsiniz

Beykoz 1. bölge imar planları askıda

Beykoz 1. bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı dün askıya çıkarıldı. 

Başakşehir Tatarcık ve Şamlar imar planları askıda

Başakşehir Tatarcık - Eşkinoz - Hoşdere Mevkiinde Tatarcık Mahallesi ile Şamlar Mahallesi sınırları içinde bulunan ada ve parsellerde yapılan 18. Madde uygulamasının ardından yeni imar planları İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl…