Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosu Nazım İmar Planı değişikliği askıya çıkarıldı

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilanen askıya çıkarıldı. Plan değişikliği, 5 Temmuz’da askıdan indirilecek. İşte detaylar…

Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli metro hattı için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dün (6 Haziran, Salı) ilanen askıya çıkarıldı.

Yücel Park

ÇEKMEKÖY – SANCAKTEPE – SULTANBEYLİ METRO HATININ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ DE ASKIDA! DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN!

İBB, 37207 dosya numaralı imar planı değişikliğini 18.03.2017’de onayladı. Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli – Pendik İlçeleri, Raylı Sistem Hattı plan ve plan Değişikliğine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, 5 Temmuz 2017 Çarşamba günü askıdan indirilecek ve uygulamaya geçilecek. Detaylar şöyle;

Plan Notları:

cekmekoymetro

1- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz.

2- Güzergahı ve istasyon yerleri şematik olup 1/1000 ölçekli imar planı aşamasında kesinleşecektir.

3- 1/1000 ölçekli imar planı, kesin proje ve inşaat aşamalarında ilgili kurumlardan alınan görüşlere uyulacaktır.

4- Raylı toplu taşıma hattı ve istasyonların koruma alanı sınırları 1/1000 ölçekli imar planlarında belirlenecektir.

5- Yer altı raylı toplu taşıma hattı üstündeki alanlarda onaylı imar planı kararları geçerlidir. Bu alanlarda yapılacak uygulamalardan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nün görüşü alınacaktır.

cekmekoymetro1

6- Raylı toplu taşıma hattına ait imar ve inşaat uygulamaları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanan kesin projeye göre yapılacaktır.

7- Transfer alanı olarak tanımlanan alanda otobüs peronları, otopark, ofis, idari ve ticari birimler vb. birimlerin yanısıra açık kapalı spor tesisleri, sosyal tesisler yer alabilir. Transfer merkezinde yer alacak yapılar idarece onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.

8- Triyaj alanı yapılaşma koşulları emsal ve yapı yüksekliği özel projesi ile belirlenecektir.

9- ENH kuşağında kalan alanlarda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uyulacaktır.

10- Proje ve uygulamalarda, jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarına uyulacaktır.

ÇEKMEKÖY – SANCAKTEPE – SULTANBEYLİ METRO HATTI 37207 DOSYA NO’LU (PENDİK) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

ÇEKMEKÖY – SANCAKTEPE – SULTANBEYLİ METRO HATTI 37208 DOSYA NO’LU (PENDİK) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

ÇEKMEKÖY – SANCAKTEPE – SULTANBEYLİ METRO HATTI 37185 DOSYA NO’LU (SULTANBEYLİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

ÇEKMEKÖY – SANCAKTEPE – SULTANBEYLİ METRO HATTININ 37246 DOSYA NO’LU (ÇEKMEKÖY) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNÜ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

ÇEKMEKÖY – SANCAKTEPE – SULTANBEYLİ METRO HATTININ 37346 DOSYA NO’LU (SANCAKTEPE) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNÜ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin