Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosu Uygulama İmar Planı askıya çıktı

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metrosu için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilanen askıya çıkarıldı. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı uygulama imar planı tadilatı, 5 Temmuz’da askıdan indirilecek… İşte detaylar…

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dün (6 Haziran, Salı) ilanen askıya çıkarıldı.

ÇEKMEKÖY – SANCAKTEPE – SULTANBEYLİ METRO HATTININ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI TADİLATI İÇİN TIKLAYIN!

İBB; 37210 dosya numaralı imar planı değişikliğini 18.03.2016’da onayladı. Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli -Pendik İlçeleri, Raylı Sistem Hattı plan ve plan Değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı, 5 Temmuz 2017 Çarşamba günü askıdan indirilecek. Plan notları ve detaylar şöyle;

Plan Notları:

1- Raylı toplu taşıma hattı ve raylı toplu taşıma istasyonların imar ve inşaat uygulamaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan kesin projeye göre yapılacaktır.

2- Kesin proje ve inşaat aşamalarında ilgili kurumlardan alınan görüşlere uyulacaktır. KGM geçişi kamulaştırma hakkı içinde kalan istasyon giriş çıkışları için Karayolları Genel Müdürlüğü’nden izin alınması zorunludur.

3- Raylı toplu taşıma yer altı hattı ile ‘hat ve istasyon koruma alanı sınırı’ içinde yürürlükte olan imar planlarının kararları geçerlidir. Bu alanlarda yapılacak imar planı değişikliği, imar uygulaması, altyapı, her tür kazı-sondaj ve inşaat uygulamalarından önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nün izni alınacaktır.

4- Raylı toplu taşıma istasyonu;

4.1- İstasyon yer altı ve yer üstü yapılarının yerüstündeki izdüşüm sınırlarını, istasyonun yaya dolaşımı, açık otopark, açık alan ve çevre düzenlemesi yapılacak alanlarını kapsamaktadır. Yaya dolaşımı, açık otopark, açık alan ve çevre düzenlemesi yapılacak alanlar; kamu mülkiyetindeki parseller ile tescil harici alanlar ile projelendirilebilir.

4.2- Raylı toplu taşıma istasyon alanında, yürürlükte olan imar planlarının bu plan ile iptal edilmeyen kararları geçerlidir.

4.3- Raylı toplu taşıma istasyon alanı üstünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nün olumlu görüşü alınmak koşulu ile yol, kavşak, meydan, açık ve yeşil alanlar ve çevre düzenleme ve alt yapı projeleri uygulanabilir.

4.4- Raylı toplu taşıma istasyon alanlarında; zemin altında, istasyon alanı ile entegre olan zemin altı katlı otopark alanları düzenlenebilir.

4.5- Merdiven, yürüyen merdiven, asansör, acil çıkış, havalandırma vb. gibi yer üstü yapılarının yerleri mimari vaziyet planına göre uygulanacaktır. Plan değişikliği sınırı içinde istasyonun (merdiven, yürüyen merdiven, asansör, acil çıkış, havalandırma gibi) yer üstü yapıları, yaya dolaşım alanları ve inşaat uygulamaları amacı ile kamulaştrma irtifak hakkı tesisi kurulması gibi işlemler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılabilir.

5- Transfer alanı olarak tanımlanan alanda otobüs peronları, otopark, ofis, idari ve ticari birimler vb. birimlerin yanısıra açık kapalı spor tesisleri, sosyal tesisler yer alabilir. Transfer merkezinde yer alacak yapılar, idarece onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.

6- Triyaj alanı yapılaşma koşulları emsal ve yapı yüksekliği özel projesi ile belirlenecektir.

7- ENH kuşağında kalan alanlarda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uyulacaktır.

8- Proje ve inşaat uygulamalarında kesin proje kapsamında hazırlanan zemin etüt raporuna ve deprem etüt raporuna uyulacaktır.

ÇEKMEKÖY – SANCAKTEPE – SULTANBEYLİ METRO HATTININ 37186 DOSYA NO’LU (SANCAKTEPE) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

ÇEKMEKÖY – SANCAKTEPE – SULTANBEYLİ METRO HATTININ 37187 DOSYA NO’LU (SULTANBEYLİ) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNÜ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

ÇEKMEKÖY – SANCAKTEPE – SULTANBEYLİ METRO HATTININ 37210 DOSYA NO’LU (PENDİK) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

ÇEKMEKÖY – SANCAKTEPE – SULTANBEYLİ METRO HATTININ 37211 DOSYA NO’LU (PENDİK) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin