Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü imar planları askıda

Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü binasının da yer aldığı alanın imar planı değişikliği, bugün ilanen askıya çıkarıldı… İşte detaylar…

Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü’nün de bulunduğu ada ve parsellerin imar planları bugün askıya çıkarıldı.

Beşiktaş Balmumcu’daki Darphane’nin kuzeyinde ve askeri alanın batısında yer alan Bayındırlık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü ile batısındaki  Bayındır Sokağı ve Çıkmaz Sokağı kapsayan ada ve parsellerin imar planları askıda…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 11.06.2015 tarih ve 9854 yazısı ekinde iletilen İstanbul Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1646 Ada, 13-14-15-49-50-51 No’lu parseller ile 8 No’lu parselin bir kısmında yer alan taşınmazlara İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan -1- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve -1- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendi ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca 11.06.2015 tarihinde re’sen onaylandı.

Plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 23/07/2015-21/08/2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarıldı. Detaylar şöyle;

1/5000 ölçekli NİP plan notları

1- Plan değişikliğine konu alan 1646 Ada 8 Parselin bir kısmı ile 13, 14, 15, 49, 50 ve 51 Parselleri kapsamaktadır.

2- 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmadan uygulamaya geçilemez.

3- Açıklanmayan hususlarda 09/08/2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu uygulama imar planı hükümleri ile planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

1/1000 ölçekli UİP plan notları

1- Plan değişikliğine konu alan 1646 ada 8 parselin bir kısmı ile 13, 14, 15, 49, 50 ve 51 Parselleri kapsamaktadır.

2- Plan değişikliği onama sınırları içerinde kalan alanda İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

3- Plan değişikliği onama sınırları içerisinde yapılacak yapı veya yapıların parsel içerisindeki konumu, çekme mesafeleri, taks vb hususlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce onaylanacak vaziyet planında belirlenecektir.

4- İBB (Raylı Sistemler Daire Başkanlığı) görüşü alınmadan uygulamaya geçilemez.

5- İnşaat ruhsatı verilmeden önce Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı (Eskişehir) ve Füze Üst Komutanlığı (Alemdağ-İst) görüşü alınması zorunludur.

6- Açıklanmayan hususlarda 09/08/2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu uygulama imar planı hükümleri ile planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

PLANLAR VE AÇIKLAMA RAPORLARINI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin