Edirne Kirişhane 2241 ada 3 parsel, park ve yol oluyor

Özelleştirme Yüksek Kurulu, Tekel Genel Müdürlüğü’nün Edirne Kirişhane Mahallesi 2241 ada 3 parseldeki 18 bin 255,84 metrekare Tercihli Kullanım Alanı Park Alanı ve Yol kararını ve imar planı değişikliklerini onayladı. Kurul kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Özelleştirme Yüksek Kurulu, Edirne Kirişhane 2241 ada 3 parseldeki özelleştirme kapsamına alınan Tekel Genel Müdürlüğü (TTA Gayrimenkul A.Ş.) adına kayıtlı 18 bin 255,84 metrekare alanın imar planı değişikliğini onayladı. Kurul, “Tercihli Kullanım Alanı (Emsal:1,50; 2,00; 3,00; Hmax:Serbest), Park Alanı ve Yol” kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ni de kabul etti.

Kurul kararı, bugün (27 Şubat 2015, Cuma) tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte o tebliğ;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 19/2/2015
Karar No : 2015/01

Konu : İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 29.12.2014 tarih ve 9031 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 5.2.2001 tarih ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Tekel Genel Müdürlüğü (TTA Gayrimenkul A.Ş.) adına kayıtlı, Edirne İli, Merkez İlçesi, Kirişhane Mahallesi, 18.255,84 m² yüzölçümlü, 2241 ada, 3 no.lu parsele yönelik “Tercihli Kullanım Alanı (Emsal:1,50; 2,00; 3,00; Hmax:Serbest), Park Alanı ve Yol” kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Edirne Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

ttkedirnekirishane2241ada3parsell

Bunları da beğenebilirsin