Erzurum Yakutiye’de üç mahallede kentsel dönüşüm

Erzurum Yakutiye İlçesi’ne bağlı üç mahallede bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi. İşte Bakanlar Kurulu’nun o karar ve detaylar…

Erzurum’un Yakutiye İlçesi sınırları içindeki üç mahalle kentsel dönüşüme girdi. Bakanlar Kurulu’nun 2017/10823 sayılı ‘Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Aşağımumcu, Yukarımumcu ve Gez Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar’ı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KARAR

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar Kurulu Üyeleri’nin imzalarıyla yayımlanan o karar:

“Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Aşağımumcu, Yukarımumcu ve Gez mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 15/8/2017 tarihli ve 10697 sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73’üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.”

11/9/2017 TARİHLİ VE 2017/10823 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR

MADDE 1- (1) Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Aşağımumcu, Yukarımumcu ve Gez mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmiştir.

(2) Birinci fıkra kapsamında ilan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı sınırları içerisinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamaz.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin