Eskişehir Odunpazarı 13246 ada 79-80 parseller imar planları onaylandı

Eskişehir Odunpazarı İlçesi Yenidoğan Mahallesi 13246 ada 79-80 parsellere ait Gelişme Konut Alanı ve Ticaret Alanı, Park ve Yol fonksiyonlu imar planı değişiklikleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylandı. İşte o kurul kararı…
Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Yenidoğan Mahallesi 13246 ada 79 ve 80 parsellere “Gelişme Konut Alanı (TAKS: 0.40; KAKS: 3.20), Ticaret Alanı (E: 2.00; Yençok: 5 kat), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylandı.

Kurul kararı, tebliğ halinde dün (27 Şubat 2015, Cuma) tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte o tebliğ;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 19/2/2015
Karar No : 2015/10
Konu : Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Yenidoğan Mahallesi 13246 ada 79 ve 80 no.lu parseller İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27.11.2014 tarih ve 8151 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 21.282,51 m² yüzölçümlü 13246 ada 79 ve 80 no.lu parsellere yönelik “Gelişme Konut Alanı (TAKS: 0.40; KAKS: 3.20), Ticaret Alanı (E: 2.00; Yençok: 5 kat), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.

eskiki

Bunları da beğenebilirsin