Etimesgut Süvari Mahallesi için kentsel dönüşüm kararı

Etimesgut Süvari Mahallesi için kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilanı, Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte o karar ve Etimesgut Süvari kentsel dönüşüm alanı sınır koordinatları ve krokisi…

Etimesgut Süvari Mahallesi kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı kararı, 13 Ocak 2017 Tarihli ve 29947 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu’nun 2016/9658 sayılı kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar Kurulu Üyeleri tarafından imzalandı. İşte o karar ve Etimesgut Süvari Mahallesi’nde kentsel dönüşüm ve proje alanı ilan edilen alanın sınır krokisi ile koordinatları…

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Süvari Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Süvari Mahallesi’nde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 28/11/2016 tarihli ve 14253 sayılı yazısı üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73’üncü Maddesi’ne göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

12/12/2016 TARİHLİ VE 2016/9658 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR

MADDE 1- (1) Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Süvari Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmiştir.

(2) Birinci fıkra kapsamında ilan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı sınırları içerisinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazine’ye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamaz.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

suvari1

suvari2

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin