Eyüp Fethi Çelebi’ye spor tesisleri geliyor! İmar planı askıda!

Eyüp Fethi Çelebi Mahallesi 14 pafta 116 ada, 1, 16, 18 ve 22 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilanen askıya çıkarıldı. Plan değişikliğine göre alana spor tesisleri geliyor… İşte detaylar…

Yücel Park

Eyüp Fethi Çelebi Mahallesi 14 pafta 116 ada, 1, 16, 18 ve 22 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dün (6 Haziran, Salı) ilanen askıya çıkarıldı.

İBB, 37107 dosya numaralı plan değişikliğini 21.02.2017’de onayladı. Eyüp İlçesi, Fethi Çelebi Mahallesi, 14 pafta 116 ada, 1, 16, 18 ve 22 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı, 05 Temmuz 2017 Çarşamba günü askıdan indirilecek. Plan değişikliğine göre; Spor Alanı imarlı parseller üzerine ilgili kurumlardan görüş alınarak müze denetiminde uygulama ile açık ve kapalı otoparkları ve idari, sosyal teknik alanlarıyla spor tesisi inşa edilecek. Detaylar şöyle;

Plan Notları:

1- Plan değişikliği onama sınırı Eyüp İlçesi, 116 Ada, 1-16-18-22 No’lu parsel sınırlarıdır.

2- Plan onama sınırı içindeki alanın fonksiyonu “Spor Alanı”dır.

3- Spor alanı sınırı içinde kapalı ve açık spor tesis alanları (Futsal, Basketbol, Voleybol, Tenis, Hentbol vb. spor alanları), tesisin ihtiyacı olan idari, sosyal, teknik birim alanları, kafe, lokanta ile açık ve kapalı otopark alanları yer alabilir.

4- Plan onama sınırı içinde “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlğı İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu” görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

5- Planlama alanında yapılacak her türlü uygulama, ilgili müze denetiminde yapılacaktır.

6- İlgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanacak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulamaya geçilemez.

7- Spor alanı fonksiyonunun oluşturacağı otopark ihtiyacı İstanbul Otopark Yönetmeliği gereğince kendi alanı içerisinde karşılanacaktır.

8- 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı aşamasında cephe aldığı yollardan minimum 5.00 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılacaktır. Bodrum katlarda da yoldan çekme mesafelerine uyulacaktır.

9- Donatı alanları kamu eline geçmeden uygulamaya geçilemez.

10- Açıklanamayan hususlarda Mer’i Nazım İmar Planı Notları ile Mer’i Yönetmelik Hükümleri geçerlidir.

EYÜP FETHİ ÇELEBİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin