Eyüpsultan Kemerburgaz, İskoza 3292 parsel imar planı askıya çıktı

Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz, İskoza Mevkii, 3292 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ilanen askıya çıktı. İşte yeni nazım imar planı ve detaylar...

Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz, İskoza Mevkii, 3292 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dün (22 Nisan 2019) ilanen askıya çıkarıldı.

İBB, 49024 dosya numaralı imar planı tadilatını 15.02.2019’da onayladı. Dün (22.04.2019) Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz, İskoza Mevkii, 3292 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı, 22.05.2019 tarihinde askıdan indirilecek. Yeni Nazım İmar Planı ve detaylar şöyle…

EYÜPSULTAN İLÇESİ; KEMERBURGAZ, İSKOZA MEVKİİ, 3292 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

1- Plan değişikliği onama sınırı; Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mevkii, Göktürk Merkez Mahallesi, 47/1 pafta, 3292 sayılı parseli kapsamakta olup; bu alanda Eğitim Alanı, Rekreasyon Alanı, Vakıf Kırkçeşme Suları Galeri Hattı ve Koruma Alanı ile İSKİ Kısa Mesafeli Koruma Kuşağı yer almaktadır.

2- Eğitim Alanında E:1.00, Yençok:3 kat olup; kat yükseklikleri, blok ebatları ve adetleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanacak avan proje kapsamında belirlenecektir.

3- Vakıf Kırkçeşme Suları Galeri Hattı ve Koruma Alanı’nda hiç bir inşai faaliyette bulunulmayacak olup; bu alanda yer alabilecek fonksiyonlara ilişkin, ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden görüş alınacaktır.

4- Rekreasyon Alanı’nda yapı yapılamaz.

5- Taşıt ve yaya ulaşımı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım aşamasında Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşü alınarak çözümlenecektir.

6- Yerleşime uygunluk amaçlı, imar planına esas hazırlanacak Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu’nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimince uygun görülerek onaylanması akabinde Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

7- Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınarak önerilen tedbirlere uyulacaktır.

8- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulama yapılamaz.

9- Eğitim Alanı fonksiyonunun oluşturacağı otopark ihtiyacı kendi alanı içerisinde İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda karşılanacaktır.

10- İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

11- Açıklanmayan hususlarda meri imar yönetmeliği ve meri plan hükümleri geçerlidir.

EYÜPSULTAN İLÇESİ; KEMERBURGAZ, İSKOZA MEVKİİ, 3292 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI’NI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin