Fatih Alemdar 38 ada imar planı değişikliği askıya çıktı

İstanbul’un Tarihi Yarımada’sında, Yerebatan Sarnıcı mevkiinde bulunan Fatih Alemdar 38 ada imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilanen askıya çıkarıldı. İşte detaylar…

Fatih Alemdar Mahallesi, 38 ada, 30 ve 80 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 26 Mayıs 2017 Cuma günü ilanen askıya çıkarıldı.

İBB, 36925 dosya numaralı imar planı değişikliğini, 17.03.2017’de onayladı. Plan değişikliğinin yapıldığı parseller, İstanbul’un Tarihi Yarımadası’nda yer alan Yerebatan Sarnıcı’nın bulunduğu mevkiiye denk geliyor…. Plan değişikliği, 26 Haziran 2017 Pazartesi günü askıdan indirilecek. Detaylar şöyle;

Plan Notları:

1- Plan onama sınırı Fatih İlçesi, 38 Ada 80 ve 30 Parselleri kapsamakta olup plan onama sınırları içerisindeki alan 2. Derece ticaret alanıdır.

2- Yapılaşma koşulları, planda çizilen blok şekillerine göre, H:12.50 m.dir. Plan onama sınırları içerisindeki yapılar Ticarethane Sokak’tan kot alacaktır. Çatı piyesi yapılabilir.

3- Plan onama tarihi itibariyle plan onama sınırı içerisindeki mevcut yapıların yükseklikleri, taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu’nun 2122 No’lu ve 11.04.1986 tarihli kararı uyarınca korunabilir.

4- Plan onama sınırları içerisinde Fatih İlçesi Alemdar Mahallesi 38 Ada 80 ve 30 Parseller bütününde uygulama yapılabilir.

5- Ticaret alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30 metrekarelik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.

6- Açıklanmayan hususlarda meri 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan hükümleri ve İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

FATİH ALEMDAR 38 ADA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

Fatih Alemdar Mahallesi nerede? 

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin