Fatih Balat 1890 ada imar planı tadilatı askıda

Fatih Balat 1890 adanın bir kısmı ile 1895 ada, 1 parsel ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ilanen askıya çıkarıldı. İşte detaylar…

Fatih İlçesi, Balat Mahallesi, 1890 adanın bir kısmı ile 1895 ada, 1 parsel ve bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dün (13 Haziran, Salı) ilanen askıya çıkarıldı.

İBB, 37365 dosya numaralı imar planı değişikliği 12.05.2017’de onayladı. İmar planı değişiklikleri, 12 Temmuz 2017’de Çarşamba günü askıdan indirilecek. Detaylar şöyle;

Plan Notları

1- Plan değişikliği onama sınırı Fatih İlçesi, 1890 adanın bir kısmı ile 1895 ada 1 parsel ve bir kısım tescil dışı alanı kapsamaktadır.

2- Plan değişikliği onama sınırı içindeki 1890 ada 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 parsellerin tamamı ve kısmen 38 ve kısmen 51 parseller ile bir kısım tescil dışı alan, “Mesleki ve Teknik Eğitim Tesisleri Alanları; 1890 ada 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 107, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 parseller “Sosyal Kültürel Tesis Alanı”; 1895 ada 1 parsel “Yaya Meydanları” alanıdır.

3- Plan değişikliği onama sınırı içindeki alanda blok boyut ve şekilleri ile çekme mesafeleri serbest olup ilgili belediyesince onaylanacak avan projede belirlenecektir.

4- Uygulama aşamasında ilgili kamu kurumlarının görüşü alınarak bu görüşlere uyulacaktır.

5- Açıklanmayan hususlarda Mer’i İmar Planı ve Mer’i İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

FATİH BALAT 1890 ADA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin