Fatih’e sosyal kültürel tesis ve misafirhane geliyor! İmar planı değişikliği askıda

Fatih’e sosyal kültürel tesis ve misafirhane yapılacak… Fatih 2627 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 Nazım İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilanen askıya çıkarıldı. İmar planı değişikliği, 5 Temmuz’da askıdan indirilecek. Detaylar şöyle…

Yücel Park

Fatih’e sosyal kültürel tesis ve tesise ait misafirhane geliyor… Fatih İlçesi, 2627 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dün (6 Haziran, Salı) ilanen askıya çıkarıldı.

İBB; 37245 dosya numaralı imar planı değişikliğini 17.03.2017’de onayladı. Fatih 2627 ada, 1 parsele ilişkin plan tadilatı, 5 Temmuz 2017 Çarşamba günü askıdan indirilecek. Plan değişikliğine göre; sosyal ve kültürel tesis alanı olan Fatih 2627 ada 1 parsel üzerinde tesise ait misafirhane yapılabilecek ve kamu kullanımı dışında kullanım olmayacak. Detaylar şöyle;

Plan Notları:

1- Plan değişikliği onama sınırı içindeki alan Fatih İlçesi 2726 Ada 1 Parseldir.

2- Plan değişikliği onama sınırı içindeki alan sosyal kültürel tesis alanıdır.

3- Plan değişikliği onama sınırı içindeki sosyal kültürel tesis alanında misafirhane yapılabilir.

4- Açıklanmayan hususlarda 30.12.2011 T.T.li 1/5000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi yarımada) Kentsel Tarihi Kentsel Arkeolojik 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı şartları ve Mer’i İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

5- Kamu kullanımı dışında kullanım getirilemez.

FATİH’E SOSYAL KÜLTÜREL TESİS VE MİSAFİRHANE İÇİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin