Fikirtepe sahipsiz, belirsiz…

Yeni Fikirtepe Derneği Yeni Fikir-Der, dün duyurduğumuz Fikirtepe'nin 2013 imar planlarının mahkeme tarafından iptal edilmesi üzerine bir açıklama yaptı: "Fikirtepe’nin kamu tarafından sahipsizliği, durumun belirsizliği, devam etmekle beraber..."

Fikirtepe kentsel dönüşüm pilot bölgesinin yeni derneği Yeni Fikir-Der, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 yılında onaylanan Nazım ve Uygulama İmar Planları’nın TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi tarafından açılan dava sonucu İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine yazılı bir açıklama yayınladı. Fikirtepe imar planları süreçlerinin özetlendiği açıklamada, “Fikirtepe’nin kamu tarafından sahipsizliği, durumun belirsizliği, devam etmekle beraber; Yenifikirder ve Fikirtepe de bizlere destek olacak diğer STK’ lar,Mahalle Muhtarlıkları ile planlı ve programlı bir çalışma yapıp, ilgili kamu mercileriyle görüşmeleri hakkında kamuoyunu bilgilendireceğiz” denildi.

Fikirtepe 2013 planları iptal.. Yeni Fikir-Der ne dedi?

Yeni Fikir-Der’in açıklaması şöyle;

“Kentsel dönüşümün pilot bölgesi olan Fikirtepe’de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planlarının, İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi kararı Derneğimiz ve Dernek Hukuk Bölümümüz tarafından da yakinen takip edilmektedir.

Anılan 2019/1041 Esas 2019/1764 Karar nolu dava 2013 yılında onaylanan 1/5000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı olup bu tarihten sonra 2015 yılında,’’ 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 26/11/2015-25/12/2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmış ve Nazım İmar Planı Değişikliği 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca re’sen onaylanmıştır.

‘2013 planları iptal, 2017 planları yürürlükte’

Bu mahkeme kararı ile sadece 2013’deki plan iptal edilmiş olup en son yürürlükte olan 26.12.2017 tarihli Fikirtepe planları halen yürürlüktedir.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının 26.12.2017 tarihli İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri ile Eğitim ve Merdivenköy Mahallelerinin bir kısmını kapsayan “Riskli Alan”a ilişkin 08.09.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile Müdürlüğün 25.12.2017 tarihli ve 41992 sayılı yazısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilen Fikirtepe ve Çevresi Riskli Alana ilişkin olarak plan ve plan notlarında düzenlemeler içeren 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin incelendiğinden bahisle, söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Bakanlıkça 26.12.2017 tarihinde onaylandığı ve plan onama sınırları dışındaki plan kararlarının kesinleştiği bildirilmiştir.

Bu Sebeple Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Gelişim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği olarak Hukukçularımız ve Vatandaşlarımızla beraber yaşanmakta olan süreci yakinen takip ediyoruz.

‘Mahkeme kararının Fikirtepe plan notlarına etkisi yok’

Bugün itibari ile alınan bu mahkeme kararı yürürlükte olan Fikirtepe plan notlarına bir etki yaratmayacaktır.Hali hazırda Fikirtepe’nin kamu tarafından sahipsizliği, durumun belirsizliği, devam etmekle beraber Derneğimiz Yenifikirder ve Fikirtepe de bizlere destek olacak diğer STK’ lar,Mahalle Muhtarlıkları ile planlı ve programlı bir çalışma yapıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TBMM,Kadıköy İlçe Belediyesi ve tüm Siyasi Partiler ile yapacağımız görüşmeler sonrasında da Fikirtepe ve kamuoyunu bilgilendirme görevimize devam edeceğimizi bilgilerinize sunarız.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.

20/08/2019

YENİ FİKİRTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM GELİŞİM YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ”

Fikirtepe’nin 2013 imar planları iptal!

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Bunları da beğenebilirsin