Gayrimenkul Kıymetleri Borsası nedir?

Gayrimenkul Kıymetleri Borsası nedir? Gayrimenkul Kıymetleri Borsası ne zaman kuruldu? Gayrimenkul Kıymetleri Borsası hangi işlevi görüyor? Gayrimenkul Kıymetleri Borsası nasıl çalışır? Gayrimenkul Kıymetleri Borsası kimin projesi? İşte Gayrimenkul Kıymetleri Borsası detayları...

Gayrimenkul Kıymetleri Borsası nedir? Gayrimenkul Kıymetleri Borsası hangi kurum tarafından kuruldu? Gayrimenkul Kıymetleri Borsası hangi avantajları sunuyor? MÜSİAD Gayrimenkul Kıymetleri Borsası hangi işlevleri görüyor? GABORAS nedir? Gayrimenkul Kıymetleri Borsası GABORAS nedir? İşte Gayrimenkul Kıymetleri Borsası detayları şöyle:

Gayrimenkul Kıymetleri Borsası (GABORAS) nedir?

Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından 30 Mayıs 2018 tarihinde kurulan Gayrimenkul Kıymetleri Borsası AŞ. (GABORAS), gayrimenkul sektöründeki büyümenin devam etmesi ve hakkaniyet ölçüsünde tüm paydaşlar için şeffaf, güvenilir, elektronik ve hızlı tek bir ortak platformda toparlanması anlamını taşıyor. GABORAS projesi kapsamında, bugün için gelinen aşamada İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyesi 57 ülke ile MÜSİAD’ın faaliyette olduğu 74 ülkede, Türkiye merkezli gayrimenkul kıymetler borsası kurulması için çalışmalar başlatıldı. GABORAS’ın kurulmasındaki ana gaye, Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluş amaçlarına paralel olarak, ülkemizi gayrimenkul alanında ulusal ve uluslararası düzeyde odak noktası haline getirmek. Bu minvalde, sermaye piyasalarında büyüme ve derinleşme gerçekleştirmek, İslami finansman varlıklarının kullanımında artış göstermek, büyük projelere kamu borcunu artırmayan bütçe dışı kaynak oluşturmak ve yerli şirketlerin proje ve sermaye bazında desteklenerek küresel oyuncu konuma geçmelerini sağlamak.

Gayrimenkul Kıymetleri Borsası ile neler yapılabilecek?

Gayrimenkul Kıymetleri Borsası’nın (GABORAS) her biri dijital devrim niteliğindeki AR-GE bazlı yenilikleri şöyle:

– Tapularınızı, tapulu tapusuz taşınmaz değerlerinizi, üzerlerinde tesis edilmiş hakları (irtifak, ipotek, teminat, intifa, kira vb.) varlık olarak niteleyebilir, kabul edebilir; bu durumdaki tüm varlıklarınızı kolayca tek bir sistem üzerinden izleyebilir ve yönetebilirsiniz.

– BIG-DATA üzerinden statik ve dinamik veri akışlarıyla çalışan Taşınmaz Varlık Sistemine; ilgilileri tarafından tanıtılan ve kayıt ettirilen varlıklar, 7/24 bilgi alınabilir haldedirler. İsteyen varlık sahipleri varlıkları ile ilgili konu başlıklarından gerekli ve yeterli bilgiye çoklu dil destekleri ile ulaşabilirler.

– Oluşturulacak gayrimenkul kıymetler borsası işlem sürecinde, GABORAS üzerinden; satın alma, satma, kiralama, kiraya verme, ipotek tesis etme, teminat verme, hasılat paylaşımı, kat karşılığı, parselasyon ve hisselendirme gibi tüm gayrimenkul iş ve işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

– Gayrimenkul Kıymetler Borsası Veri Analitiği, grid ve coğrafik tanımlı gelişmişlik değer similasyonlarının dijital ekranlarda borsalaşmasını sağlayabilirsiniz.

– Gayrimenkul Kıymetler Borsası’nın teknik altyapısını destekleyen ileri düzeyde çok sayıda AR-GE projelerinde yoğunlaşma sağlayabilirsiniz.

– Anlık hizmet sunan elektronik platformlar üzerinden; BIG-DATA konum veri analitiği kullanımı, BIG-DATA/veri kaynağı üzerinden mekânsal sistematik statik veri kaldıraçlaması , konum bilgisine dayalı veri tarama, anlık hız performans parametresi, çoklu statik ve dinamik veri kaynağından veri süzme , konum bilgisine dayalı data/ sinyallerinin akıllı asimetrik işlevlendirilerek yeni konum bilgisine yönlendirilmesi, konum bilgisini işleyen yazılım database işletim sistemleri, donanımların öğrenen makina/yapay zeka algoritmasına dönüştürülmesi, BIG-DATA Değer haritalarının ,güven otoritesi mekanizmalarına dönüştürülmesi ve ticarileştirilmesi, statik ve dinamik risklerin klasifikasyonu, öncelikli risk sektörlerinin saptanması, risklerin tehdit oluşturmadan önceden yönetilmesi, sektörel kalkınma odaklı veri analitiği kullanımı, gerçekleştirebilirsiniz.

Bunları da beğenebilirsin