Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’ne zeminaltı katlı otopark geliyor

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’ne zeminaltı katlı otopark geliyor, imar planı tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediyesi imar panosunda askıya çıkarıldı… İşte detaylar…

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’ne zeminaltı katlı otopark geliyor, proje imar planlarına işlendi ve ilanen askıya çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 11 Mart 2015’te onayladığı 29329 dosya numaralı Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1/5000 ölçekli tadilat planını 3 Temmuz 2015 Cuma günü ilanen askıya çıkardı.

Gaziosmanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesi, 17230, 17224, 15076, 15330, 17268, 17270, 15327, 15326, 17229 ve 17269 parsellere ve kadastral yol alanına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 11.03.2015 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, 3 Ağustos 2015 Pazartesi günü askıdan indirilecek. Detaylar şöyle;

Plan notları:

1- Plan değişikliği onama sınırı, İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi Karadeniz Mahallesi, 17230, 17224, 15076, 15330, 17268, 17270, 16327, 15326, 17229, 17269 parseller ve kadastral yol alanıdır.

2- Plan değişikliği onama sınırı içindeki alan, Park Alanı+Zemin Altı Katlı Otopark Alanı ve Yönetim Merkezi+Zeminaltı Otopark alanıdır.

3- Park alanı ve yönetim merkezinin altına zeminaltı otopark yapılabilir.

4- 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz.

5- Zeminaltı otopark uygulaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.

6- Avan proje ile ilgili olarak yeşil alan ve tesisler müdürlüğünün uygun görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.

7- Kamu kullanımı dışında kullanım getirilemez.

GAZİOSMANPAŞA KARADENİZ MAHALLESİ ZEMİNALTI KATLI OTOPARK İMAR PLANI TADİLATINI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Bunları da beğenebilirsin