Gaziosmanpaşa kentsel dönüşüm imar planı yeniden askıda

Gaziosmanpaşa kentsel dönüşüm imar planı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıda… Plan değişikliği, 11 Eylül 2015 Cuma günü askıdan indirilecek. İşte Gaziosmanpaşa’nın o riskli alanlar imar planları…

Gaziosmanpaşa kentsel dönüşüm imar planları, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarıldı. Gaziosmanpaşa riskli alan 1/5000 ölçekli nazım imar planı, daha önce 13 Nisan ile 12 Mayıs 2015 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştı…

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 30.07.2015 tarih ve 12780 sayılı yazısı ekinde iletilen İstanbul Gaziosmanpaşa İlçesi sınırları içerisinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 24.12.2012 tarih ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 393 ha.lık alanı kapsayan “Riskli Alanlar”a ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 6306 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca NİP-11425 plan işlem numarası alarak re’sen onaylandı ve planlar 13.04.2015-12.05.2015 tarihleri arasında askıya çıkarıldı.

Bu askı süresince yapılan itirazlar Bakanlık tarafından değerlendirildi ve itirazlar kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında değişiklik yapılarak 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 6306 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca NİP-11425,1 plan işlem numarası alarak 30.07.2015 tarihinde Bakanlık tarafından re’sen onaylandı. Plan değişikliği onama sınırı dışında kalan kısımlar kesinleştirildi.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda 13 Ağustos 2015 Perşembe günü askıya çıkarılan planlar, 30 günlük ilan süresinin ardından 11  Eylül 2015 Cuma günü askıdan indirilecek.

GAZİOSMANPAŞA KENTSEL DÖNÜŞÜM İMAR PLANINI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin