Hasar tespiti nedir, hasar tespiti nasıl yapılır?

Hasar tespiti nedir? Hasar tespiti için nereye başvurulur? Hasar tespiti nasıl yapılır? Hasar tespiti nereden istenir? Bina ağır hasarlı çıkarsa neler yapılır? Bina orta hasarlı ise neler olur? Hasar tespiti sonucu nasıl öğrenilir? İşte AFAD tarafından hazırlanan infografik ile hasar tespiti yol haritası...

Hasar tespiti nedir, nasıl yaptırılır? Bina hasar tespiti için nereye başvuru yapmak gerekli? Bina hasar tespiti için başvuru nereye yapılır? Bina ağır hasarlı çıkarsa ne yapılır? Orta hasarlı bina için neler yapılır? Az hasarlı bina için ne yapmalı? Hasar tespit süreci nasıl işler? Acil yıktırılacak bina ne demektir? Acil yıktırılacak binada ev sahibi olanlara yeni ev verilir mi? Bina güçlendirme hangi hasarlı binalar için yaptırılır? Bina hasar tespiti yol haritasını İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) infografik halinde hazırladı. İşte adım adım hasar tespit süreci…

Hasar tespiti için nereye başvurulur?

– Hasar tespit çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / İl Müdürlüğü koordinesinde yapılmaktadır.

Hasar tespit neden yapılır?

– Hasar tespit çalışmaları; Nakdi yardım, geçici barınma, kalıcı konut yardımlarının hangi afetzedelere, ne ölçüde yapılacağına karar vermek için yapılmaktadır.

Bina hasar tespitini kimler yapar?

– Hasar tespit; İnşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan uzman ekipler tarafından yapılmaktadır.

Hasar tespiti sonucu binalar nasıl derecelendirilir?

– Bina hasar dereceleri; Yıkık, Acil Yıktırılacak Bina, Ağır Hasarlı, ODrta Hasarlı, Az Hasarlı, Hasarsız olarak sınıflandırılmaktadır.

Acil yıktırılacak bina nedir? Neler yapılır?

– Acil yıktırılacak bina; Bazı katları çökmüş, yan yatmış, ötelenmiş boyutta hasar görmüş ve her an can ve mal güvenliğini tehdit eden binalardır.

– Acil yıktırılacak bina; Ayrı bir rapor düzenlenip afetzedelere tebliğ edilir. 3 gün itiraz hakkı tanınır. İtiraz sonucu değişmezse bina hemen yıkılır.

– Acil yıktırılacak bina olarak tespit edilen konut sahipleri için hak sahipliği koşullarını sağlaması kaydıyla 7269 Sayılı Yasa kapsamında yeni konut yapılacaktır.

Hasar tespit sonucu nasıl öğrenilir?

– Hasar tespit sonuçları; e-devlet, hasartespit.csb.gov.tr internet sitelerinden öğrenilebilecektir, ayrıca muhtarlıklarda ilan edilecektir.

Hasar tespit süreci nasıl işler?

– Hasar tespit süreci 2 aşamada gerçekleştirilir:

1) Kesin hasar tespit; tüm binalar incelenir ve ilan edilir. İlan edilen sonuçlara 30 gün süresince itiraz edilebilir.

2) İtiraz hasar tespit; sadece itiraz edenlerin binaları incelenir. Son tespitlerdir.

Bina ağır hasarlı çıkarsa ne olur?

– Ağır hasarlı bina; Deprem nedeniyle onarımı mümkün olmayacak şekilde hasar gören binadır. Tekrar kullanımı mümkün değildir.

– Bina ağır hasarlı ise; Bina sahiplerine 7269 sayılı yasa kapsamı ve şartlarında hak sahibi olmaları koşuluyla yeni ev yapılır. Bu binalar hemen boşaltılır ve hasar tespit süreci tamamlanınca yıkılır.

Orta hasarlı bina için neler yapılır?

– Orta hasarlı bina; Deprem nedeniyle güçlendirme gerektirecek boyutta hasar gören binadır. Güçlendirme yapılmadan kullanılamaz.

– Bir bina orta hasarlı ise; Bina sahiplerine 7269 Sayılı Yasa kapsamı ve şartlarında Hak sahibi olmaları koşuluyla güçlendirme kredisi verilir. 1 sene içerisinde güçlendirilmeleri halinde kullanılabilir, aksi halde yıkılır.

Az hasarlı binanın akıbeti ne olur?

– Az hasarlı bina; Taşıyıcı sistemi hasar görmemiş, sıva çatlakları, boya/kaplama dökülmeleri olan binadır. Hasarsız bina; Deprem nedeniyle herhangi bir hasar gözlemlenmeyen binadır.

– Bir bina az hasarlı veya hasarsız ise; Bina sahiplerine 7269 sayılı yasa kapsamında konut kredisi verilmez.

– Ağır hasarlı binalar; AFAD’tan konut talebi olmasa dahi yıkılır.

Hasar tespiti infografik

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin