Hava mania sınırı nedir?

Hava mania nedir? Hava mania ne demek? Hava mania sınırı nedir? Mania ne demektir? Hava mania planı nedir? Hava mania planı ne demek? Manialar nelerdir? İşte cevabı…

Hava mania sınırı nedir? Hava mania sınırı ne demektir? Hava mania ne demektir? Hava mania nedir? İşte imar planı notlarında sıkça karşılaştığımız ‘hava mania’ hakkında detaylı bilgiler…

Mania nedir? Mania ne demektir?

Mânia, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre; “hava araçlarının yer hareketleri için kullanılan yüzeylerde bulunan veya seyir halindeki hava aracının korunması için belirlenmiş yüzeyleri aşan ya da bu yüzeylerin dışında bulunan ancak hava seyrüseferine bir tehlike oluşturduğu değerlendirilen bütün geçici, sabit ya da hareketli cisimleri veya bunların bir kısmı” olarak tanımlanmaktadır.

Hava mania sınırı nedir?

Hava mania sınırı; havaalanlarına emniyetli hava aracı operasyonları düzenlenebilmesi için havaalanları çevresinde belirlenmiş bazı bölgelerde belirli yüksekliklerin aşılmaması, yani mânialara izin verilmemesi demektir.

Bu kapsamda, Genel Müdürlük tarafından havaalanı mânia planları hazırlanmakta ve uygulanmak üzere başta ilgili belediyeler ve valilikler olmak üzere imar planı yapma yetkisine sahip ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gönderilmektedir.

Bu kurum ve kuruluşlar da söz konusu mânia planlarında belirtilen kriterlere uygun şekilde imar planı düzenlemesi yapmak zorundadır. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 47. maddesi kapsamında hazırlanan havaalanı mânia planlarına aykırı durumların tespiti halinde ise uçuş, can ve mal emniyetini teminen ilgili valilikler tarafından gerekli işlemler yapılır. Mâniaların oluşmasını önlemek ve havaalanı ve uçuş emniyetini sağlamak amacıyla oluşturulan bu planlara uyulması, ileride telafisi mümkün olmayan olumsuz durumların önüne geçilmesi ve havaalanlarının kullanılamaz hale gelmesini önlemek açısından çok büyük önem arz etmektedir.

Bunları da beğenebilirsin