İmar barışı Meclis’te! Yapı denetim 2019’da değişiyor!

İmar Barışı için kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla sunulan kanun tasarısında imar barışı yöntemi ile 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek Yapı Denetim Kanunu ile ilgili maddeler de var... İmar mevzuatı ve kentsel dönüşüm uzmanımız Mutlu Er müjdeleri belgesiyle açıklıyor...

Mutlu ER yazıyor…

İmar barışı ve yapı denetimde e-dağıtım konuları için çok önemli adımlar atıldı.

Bir süredir gündemde olan imar barışı, dün (30 Nisan 2018, Pazartesi) itibariyle kanun tasarısı haline getirilerek Başbakan Binali Yıldırım’ın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunuldu.

İmar barışı ve yapı denetim sisteminde e-dağıtım uygulamasına dair maddelerin yer aldığı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı”nı yazımızın sonundaki linke tıklayarak açılacak yeni sayfada inceleyebilirsiniz.

İmar barışı tüm binaları kapsıyor

Biz, özellikle imar barışı ve yapı denetim konuları hakkında konuşalım önce…

Tasarı ile imar barışı kapsamına tüm binalar giriyor: Yani, Boğaz’daki yalı da, otel de ticari işletmeler ve bağımsız binalar da imar barışından yararlanabilecek.

Maliye (Hazine), Belediye ve 2b arazileri üzerindeki tüm işgalcilerin, haklarını koruyabilmesi için yapı kayıt sistemine girmesi gerekiyor.

Dikkat burası çok önemli!

Kentsel dönüşümden yararlanabilmek için yapı kayıt sistemine dahil olma şartı getiriliyor.

Yapı denetimde tarih önemli

Yapı Denetim sistemi 18…21 maddeler 1/1/2019’da yürürlüğe giriyor.

Bu tarihten önce sözleşme imzalamış fakat teslim yapılmamış binalarda bu kanun hükümleri geçerli olmayacak, eski anlaşma devam edecek.

“Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı”

İşte Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla dün TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun tasarısı ve detaylar;

TBMM Başkanlığı’na

Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 30/4/2018 tarihinde kararlaştırılan “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

Binali Yıldırım
Başbakan

İmar Barışı ile ilgili maddeler

MADDE 16- Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı veya imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması ile dönüşüm projelerine finans sağlanarak dönüşüm daha hızlı ve etkin yapılması amacıyla;

– 21/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıların, yapı sahiplerinin müracaatları üzerine ve beyanına göre hazırlanacak Yapı Kayıt Sistemi’ne işlenmesi,

– Bu yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilmesi, yargı ve belediyelerdeki iş yükünün azaltılabilmesi için alınmış yıkım kararlarından ve tahsil edilmeyen para cezalarından vazgeçilmesi,

– Maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilmesi,

– Yapı Kayıt Belgesi’nden elde edilecek gelir, genel bütçeye gelir kaydedilecektir. Bu gelirler, şehirlerin yeniden inşaa ve imarında kullandırılması,
yönünde düzenleme yapılmıştır.

MADDE 17- Madde ile, imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazine’ye ait tarım arazilerini en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullandığı 31/12/2017 tarihinden önce Maliye Bakanlığı’nca tespit edilen ve başvuru tarihi itibariyla kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcılarına cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar kiralanması ve kira süresinin uzatılması veya bu arazilerin kiracılara doğrudan satılabilmesi imkanı getirilerek tarımsal üretimin artırılması ve vatandaşlarımız ile Devletimiz arasındaki buna bağlı ihtilafların çözümlenmesi amaçlanmıştır.

Yapı Denetim

MADDE 18 – Yürürlükten kaldırılması öngörülen düzenleme, imar ile ilgili mevzuatta da düzenlenmiş olup, mükerrerliğin önlenmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca, yapı denetim kuruluşlarının yapı denetim hizmetlerinde görevlendirilmelerine ilişkin Kanunla yapılan değişiklik dolayısıyla sistemde yer alan diğer aktörlerin mağdur olmaması ve ortaya çıkabilecek suiistimallerin önüne geçilmesi için yapı denetim hizmet bedelinin belirlenmesinde ana kalemlerden biri olan hizmet bedeli maliyetine ilişkin olarak yeni bir tanımlama getirilmiş ve buna ilişkin esasların Yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Yapı denetim sisteminde teknik öğretmen, tekniker ve teknisyenlerin belirli sınırlar içerisinde denetim görev almasını teminen yardımcı kontrol elemanının tanımına yer verilmiştir.

MADDE 19 – Yapı denetim sektörünün en büyük sorunu olan yapı denetim kuruluşları ile yapı müteahhitleri arasındaki ticari bağın kesilerek yapı denetiminin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için yeni bir düzenlemeye gidilmiş olup, getirilen yeni sistemin yapı sahiplerini mağdur etmemesi için yapı denetimi hizmet bedeli oranı sabitlenmiştir. Yapı denetimi hizmet bedeli oranı sabitlenerek farklı fiyat uygulamaları önüne geçilmiş ve böylece yapı sahiplerinin mağduriyetinin engellenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 20 – Bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşlarının sayısının belirlenmesi ve adaletli iş dağıtımının sağlanması gibi konuların Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır.

MADDE 21 – Yapı denetim kuruluşlarının yapı denetim hizmetlerinde görevlendirilmelerine ilişkin yapılan değişiklik dolayısıyla bu konuya ilişkin hükmün yürürlüğe girmesinden önce imzalanan sözleşmelerin geçerli olduğu hükme bağlanarak önceki sözleşmelerin durumu açıklığa kavuşturulmuş ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmiştir.

KANUN TASARISINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Mutlu Er’e soru için iletişim

mutluer.er@gmail.com

imarpanosu.com

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Bunları da beğenebilirsin