İnşaat sektöründe yeni bir sayfa açılıyor! ÖZEL HABER

Türkiye inşaat sektöründe 350 bin civarında olduğu sanılan müteahhit sayısı 85 bin fazla ile 435 bin olarak ortaya çıktı... Bundan sonra müteahhitlerin karnesine bakılacak, konkordato ilan eden müteahhit ihalelere giremeyecek, müteahhit 'cari test'e tabi tutulacak, İller Bankası KİPTAŞ gibi iştiraklerle ortaklığa ihtiyaç duymadan proje devralabilecek, İşte imarpanosu.com özel haberi: Bakanlığın güncel rakamları ile sektörün son durumu!...

Emre KULCANAY imarpanosu.com ÖZEL HABER

İnşaat sektörü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlemesiyle yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor… İnşaat, emlak, gayrimenkul ve kentsel dönüşüm sektöründe bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak… Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, inşaat sektöründeki sorunlara el koydu… Bakan Kurum ile gerçekleşen toplantıdan çıkan kararları ilk kez özel haber ile imarpanosu.com açıklıyor:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Yapı Müteahhitliği Sektör Toplantısı”nda markalı konut üreten firmaların yönetim kurulu başkanları ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından henüz açıklanmayan toplantı içeriğini imarpanosu.com özel haberi ile okurlarıyla paylaşılıyor…

Yeni dönem başlıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşaat sektörüne çeki düzen vermek için düğmeye bastı. Bundan sonra herkesin müteahhitlik yapmaması için kanun tasarısı gündemde. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 37 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın yasalaşmasıyla müteahhitler iş karnesine çalışabilecek. Karnesine göre sınıflandırılacak olan müteahhitlerin önce ekonomik ve proje geçmişinden oluşan alt yapısına bakılacak.

Elek çalışmaya başladı!

İnşaat sektöründe bundan sonra kamu ve özel ihalelere girmesi için müteahhitlerin SGK borcu olup olmadığına ve ceza alıp almadığı araştırılacak. Kamu ihalelerine katılmak isteyen müteahhitin konkordato ve/veya iflas açıklamamış olması ile tasfiye sürecine girmemiş olma şartı aranacak. Müteahhit firmadan, projenin yüzde 10’u kadar banka referans mektubu istenecek. Müteahhitler, ‘cari test’e tabi tutulacak: Firmanın cari test oranları ortaya konulacak ve şirketin borçlarının sermayesinden düşük olması gerekliliğine dikkat edilecek. Düşük borçlu, iş yapabilir şirketler ortaya çıkarılacak.

Konkordato ilan eden müteahhit ne yapacak?

Bakan Kurum ile müteahhitlerin toplantısında üzerinde en çok durulan konu, ‘konkordato ilan eden firmaların akıbeti’ oldu… Yeni düzenleme ile konkordato ilan eden müteahhit; konkordato sürecinde yeni iş alamayacak. Konkordato süreci tasfiye ve iflas ile sonuçlanırsa -amiyane tabirle- o müteahhitin ‘işi bitecek’…

Konkordato ilan eden firma, konkordato süresi içinde kamu veya özel hiçbir ihaleye giremeyecek, proje inşa edemeyecek.

Konkordato süresinin bitimi ve konkordatonun kaldırılmasından sonrasında ise ne olacağı henüz netleşmese de Bakan ve müteahhitler arasında geçen toplantıda oluşan genel temayül; konkordatodan tasfiye ve/veya iflas etmeden o firmaların tekrar ihale ve inşaata girebilmesi yönünde…

Kimler müteahhitlik yapamayacak?!..

Bundan sonra müteahhitlik belge başvurularında aşağıdaki şartlar aranacak:

Müteahhitlik belge başvurularında sicil koşulu:
1- İflas, tasfiye, konkordato ilan eden,
2- Son üç yıl içerisinde yargı kararı ile tespit edilmek kaydıyla, yetki belgesi numarası kullandığı işlerde;
– Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştıran veya buna teşebbüs eden,
– Hileli malzeme, araç veya usüller kullanan, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapan,
– Kendi kusurlarından kaynaklanan nedenlerle sözleşmesi feshedilen,
gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi numarası tahsis edilmez.

İller Bankası  (İLBANK), tek başına hareket edebilecek

TBMM 37 sıra sayılı kanun tasarısı ile bir gelişme de kentsel dönüşüm bölgeleri için… Bakan Murat Kurum’un kentsel dönüşüm ile ilgili olarak, “Mağdur olan müteahhit ve arsa sahipleri var, mağduriyetleri ortadan kaldırmak lazım” dediğini imarpanosu.com’a aktaran kaynaklar, 37 sıra sayılı kanunun 58’inci Maddesi ile ‘İller Bankası’nın istediği şirketle sözleşme imzalayarak projeye ortak olabilecek’ dediler.

Özetle: İller Bankası’nın proje devralması için KİPTAŞ gibi belediye iştiraki gibi şirketlerle işbirliği yapma şartı ortadan kalkacak, İller Bankası tek başına proje ortağı olabilecek, projeyi devralabilecek.

Müteahhit enflasyonu! Sayı, sanılandan fazla çıktı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Özel Sektör Yap-Sat Müteahhitlik Hizmetleri İçin Sınıflandırma Esaslı Yeterlik Sistemi – Ocak 2019″ raporuna yansıyan bilgilere göre Türkiye’de 350 bin adet olarak bilinen müteahhit sayısı, 85 bin fazla ile 435 bin olarak ortaya çıktı. Türkiye’de faaliyet gösteren 435 bin müteahhitin 133 bini geçici olarak faaliyet gösteriyor.

Aktif yapı denetimindeki bina sayısı kaç?

Rapordan imarpanosu.com özel haberine yansıyan bilgiye göre Türkiye geneleni toplam aktif yapı denetimindeki bina sayısı 417 bin olarak belirlendi.

2017’de kaç ruhsat alındı? 

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün elindeki verilere göre Türkiye’de 2017 yılı itibariyle yeni ruhsat sayısı 155 bin oldu.

İnşaat sektöründeki gelişmeler, özel haberler ile Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm portalı imarpanosu.com’da olacak… 

Emre Kulcanay / imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin