Kağıthane Sanayi 5134 ada imar planı değişikliği askıda

Kağıthane Sanayi Mahallesi, 5134 ada, 1 ve 2 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 12.01.2018 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilanen askıya çıkarıldı.

Kağıthane İlçesi, Sanayi Mahallesi, 5134 ada, 1 ve 2 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 12.01.2018 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dün (13 Nisan 2018, Cuma)  ilanen askıya çıkarıldı.

Mezarlık ve Mesleki Teknik Öğretim Tesis Alanı

İBB, 42980 dosya numaralı imar planı değşikliğini 12.01.2018’de onayladı. Kağıthane İlçesi, Sanayi Mahallesi, 5134 ada, 1 ve 2 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli, 12.01.2018 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü askıdan indirilecek.

Plan Notları:

1- Plan değişikliği onama sınırı, İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Sanayi Mahallesi, 5134 ada, 1 ve 2 parsellerin bir kısımlarını kapsamaktadır.

2- Plan değişikliği onama sınırı içerisinde yer alan İstanbul İli Kağıthane İlçesi Sanayi Mahallesi, 5134 ada 1 parselin bir kısmı “Mezarlık Alanı”, 2 parselin bir kısmı ise “Mesleki Teknik Öğretim Tesis Alanı”dır.

3- Uygulama aşamasında ilgili kurum görüşleri alınacak olup önerilen tedbirlere uyulacaktır.

4- 1/1000 ölçekli plan onaylanmadan uygulama yapılamaz.

5- Açıklanmayan hususlarda meri nazım imar planı hükümleri ve meri yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

KAĞITHANE SANAYİ MAHALLESİ 5134 ADA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin