Kamu taşınmazı üzerindeki turistik tesisin satışında taksit uzadı!

Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapılarak satın alma için ödenecek taksit miktarı arttı... Peki kaç taksitten kaç taksite çıktı? İşte detay...

Kamu taşınmazı üzerindeki turistik tesisin satışında taksit miktarı dörtten beşe çıkarıldı. Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik’te değişiklik bugün (30 Kasım 2018, Cuma) tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle, kamu taşınmazı üzerindeki turistik tesisin satışında biri peşin olmak üzere dört eşit taksitle yapılacak ödemeler, biri peşin olmak beş (5) taksit halinde ödenebilecek…

İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan o yönetmelik değişikliği ve detaylar…

KAMU TAŞINMAZLARI ÜZERİNDEKİ TURİZM YATIRIMLARININ
SÜRELERİNİN UZATILMASI İLE SATIŞINA İLİŞKİN
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “biri peşin olmak üzere dört eşit taksitle” ibaresi “yüzde yirmi beşi peşin olmak üzere toplam beş taksitle” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Turizm yatırımcısı tarafından yeni sözleşme tarihinden itibaren en fazla dört yıl içerisinde turizm tesisinin tamamının yıkılarak yeniden inşa edilmesinin taahhüt edilmesi ve aynı süre içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi alınması halinde, bu belgenin alınmasını müteakip; peşin ödemede yararlanma bedelinin yüzde yirmi beşi, taksitli ödemede ise taksitlerin tamamının ödenmiş olması durumunda yararlanma bedelinin yüzde yirmi beşini karşılayan taksit tutarı ve faizi yatırımcının sözleşmesinden doğan mevcut veya ileride doğacak borçlarına mahsup edilir. Vadesi gelmeyen taksitlerin ise yararlanma bedelinin yüzde yirmi beşine tekabül eden kısmı tahsil edilmez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi          Sayısı

4/5/2018    30411

imarpanosu,.com

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Bunları da beğenebilirsin