Kartal E-5 Kuzeyi Turizm Tesis Alanları plan değişikliği askıdan indiriliyor

Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliği, 27 Şubat Pazartesi günü askıdan indiriliyor. İşte o değişiklik ve detaylar…

Kartal E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 27 Şubat 2017 Pazartesi günü askıdan indiriliyor.

Yücel Park

İBB, 34193 dosya numaralı imar planı değişikliğini 13.05.2016’da onayladı ve 27.01.2017’de ilanen askıya çıkardı. Kartal E – 5 Kuzeyi Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliği şöyle;

Plan Notları:

Turizm amaçlı yapılarda, tek bağımsız bölüm olarak binanın tamamının konaklama tesisi yapılması ve otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla bodrum katları, sinema, konferans salonu, tiyatro, müze, sanat galerisi, fitness, spor merkezi, yüzme havuzu, spa merkezi, termal tesis, kütüphane, yemek salonu, balo salonu, sergi salonu gibi sosyal ve kültüel birimler olarak kullanılmak koşuluyla emsale dahil değildir. Açığa çıkan bodrum katlarda TAKS sınırı aşılamaz. Bu yapılarda zemin kat yüksekliği 7 m.’ye kadar düzenlenebilir.

İmar planında turizm tesisi, özel sağlık tesis alanı, özel eğitim alanı, özel sosyal kültürel tesis alanı fonksiyonlarına ayrılan bölgelerde ve imar planı notlarına göre bu fonksiyonların yapılabildiği alanlarda yapılacak olan turizm tesisi, özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi, özel sosyal kültürel tesisi binalarında, binanın tek bağımsız bölüm olarak yapılması, bağımsız bölüm olarak ticaret ve konut birimlerinin bulunmaması ve otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla 1. ve 2. bodrum katlarda bu fonksiyonlara hizmet edecek şekilde yapılan konferans salonu, toplantı salonu, tiyatro, müze, sanat galerisi, teknik odalar, personel soyunma-giyinme odaları, personel yemekhanesi, tesis yönetimi ile ilgili idari birimler, spor merkezi, spa yüzme havuzu, kütüphane, mescit, yemek salonu, balo salonu, ameliyathane, morg, laboratuvar, görüntüleme merkezi, yoğun bakım ünitesi, temizlik odaları vb. birimler yapılabilir, emsale dahil değildir. Bu alanlarda doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz. Turizm tesislerinde bağımsız bölüm oluşturmamak kaydı ile tesise hizmet edecek şekilde ticari birimler yer alabilir, zemin kat yüksekliği 7 m’ye kadar yapılabilir. İmar planında donatı alanı olarak ayrılan alanlar, (yol, yeşil alan, park alanı, çocuk bahçesi alanı, okul alanları, sağlık alanları, belediye hizmet alanı, idari tesis alanı, toplu taşıma ve triyaj alanları vb. kamu kullanımına ayrılmış tüm alanlar) kamu eline bedelsiz geçmeden parselin imarlı kısımlarında uygulama yapılamaz.

Plan Değişikliği Onama Sınırı

Bu plan notu ile meri plan notları arasında çelişki olması halinde plan tasdik tarihinden önce ruhsat işlemleri başlatılmış, devam eden veya tamamlanmış yapılar hariç olmak üzere, bu plan notları geçerli olacaktır. İskan (yapı kullanma izin belgesi sürecini tamamlanmamış yapılarda geçerli olacaktır. Yapı kullanma izin belgesi almış yapıların 1. ve 2. bodrum katlarında uygulanır.

KARTAL E-5 KUZEYİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin