Kartal Soğanlık 10384 Ada 213 ve 216 Parsel imar değişikliği askıda

Sultanbeyli’deki araziyle trampa edilecek Kartal Soğanlık Mahallesi 10384 Ada 213 ve 216 Parsellerin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde ilanen askıya çıkarıldı… İşte detaylar…

Kartal Soğanlık 10384 Ada, 213 ve 216 Parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak İstanbul Valililiği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde dün (6 Eylül 2017, Çarşamba) ilanen askıya çıkarıldı.

Kartal Soğanlık 10384 Ada, 213 ve 216 Parseller Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince çıkarıldığı askıdan 30 günlük askı itiraz süresinin ardından 6 Ekim 2017 Cuma günü indirilecek.

imarpanosu.com’un derlediği bilgilere göre; Kartal Soğanlık’taki iki parsel, Sultanbeyli’deki 4 milyon metrekarelik arazinin bir kısmının trampası karşılığında konut ve ticari proje yapımında kullanılabilecek.

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle;

“Bakanlığımızın 23.08.2017 tarihli ve E.15177 sayılı yazısı ile; 06.10.2011 tarihli ve 28076 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 26.9.2011 tarihli ve 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki karar uyarınca, İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve sınır ve koordinatları kararda belirtilen yaklaşık 4.000.000 m²’lik taşınmazın trampa yoluyla kamulaştırılıp bedeli karşılığında hak sahiplerine dağıtılması amacıyla söz konusu taşınmazın takasında kullanılmak üzere İstanbul’un çeşitli semtlerinde bulunan Maliye hazinesine ait arsa ve arazilere ilişkin Bakanlığımızca yürütülen planlama çalışmaları kapsamında; İstanbul İli, Kartal İlçesi, Soğanlık Mahallesi, 10384 ada, 213 ve 216 parsellere ilişkin Bakanlığımızca onaylı 20.03.2017 tasdik tarihli Planın, plan notlarındaki bazı hükümlerinin düzenlenmesi suretiyle hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca NİPD-929,37 ve UİPD-5608,96 plan işlem numarası alarak 23.08.2017 tarihinde re’sen onaylandığı bildirilmiştir.”

PLAN NOTLARI

1- Bu plan, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür.

2- Ticaret + Konut (Tick) alanında E:2.00  YenÇok: 14 Kattır.

3- Tick alanında yapılacak bloklarda baza yapılmamak kaydıyla, zemin katlar ticaret olarak kullanılacak olup üst katlarda toplam inşaat alanının maksimum yüzde 10’u kadar ofis kullanımı yer alabilir.

4- Bu plan 26/9/2011 tarih ve 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yapılan bir işlem olup bu alandaki iş ve işlemler Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

5- Metro güzergahı ve istasyon alanlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.

6- Mikrobölgeleme projeleri kapsamında yapılan 1/2000 ölçekli yerleşime uygunluk haritaları eki açıklama raporunun ilgili kısmında belirtilen hususlara uyulacaktır.

– Askeri alanda yapılaşma koşulu E:1.50 Yençok: 10 kattır.

– Parsel bazında zemin etüd raporu onaylanmadan uygulamaya geçilemez.

– Planlama alanında; 2863 sayılı yasa kapsamında, inşai ve fiziki müdahaleler esnasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması durumunda ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne haber verilmesi zorunludur.

– Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

– İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 13.07.2016 tarih ve 386322 sayılı planlama alanına ilişkin verdiği görüş yazısında belirtilen hususlara uyulacaktır.

– Spor alanında uygulama; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın görüşünün alınması kaydı ile Kartal Belediye Başkanlığı’nca onaylanacak vaziyet planına göre yapılacaktır.

– Park alanında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde belirtilen kullanımlar yer alabilir.

7- Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

KARTAL SOĞANLIK 10384 ADA 213 VE 216 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin