Kartal Yukarı Mahalle’ye sağlık tesisi geliyor, imar planı askıdan indiriliyor

Kartal Yukarı Mahalle’de yapılacak sağlık tesisi için imar planı değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 Şubat Pazartesi günü askıdan indiriliyor… İşte detaylar…

Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 603 ( Yeni: 11268 ) ada, 3 ve 16 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 27 Şubat 2017 Pazartesi günü askıdan indiriliyor.

İBB, 34229 dosya numaralı plan tadilatını 18.10.2016’da onayladı ve ilanen 27.01.2017’de ilanen askıya çıkardı. Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi sağlık tesisi alanı 603 ada imar planı değişikliğinden detaylar şöyle;

Plan Notları:

1- Plan değişikliği onama sınırı içerisindeki alan; Kartal İlçesi, 603 (yeni 11268) Ada, 3 ve 16 parsel ile komşuluğundaki bir kısım alanı kapsamaktadır.

2- Plan değişikliği onama sınırı içerisinde kalan alan sağlık tesisi alanı ve yol alanıdır.

3- Sağlık tesisi alanında çekme mesafeleri serbest olup, uygulamaya yönelik diğer yapılanma koşullarını (blok ebat ve şekilleri, kat yükseklikleri, kot alınacak nokta, çatı şekli-formu, otopark giriş çıkışları, bloklar arası mesafe ve bağlantıları, yapı yüksekliği vb.) onaylanacak avan projesinde belirlemeye Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilidir.

4- 1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz.

5- Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınacak ve önerilen tedbirlere uyulacaktır.

6- Uygulama aşamasında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik zemin etütleri yapılacak ve getirilecek tedbirlere uyulacaktır.

7- Açıklanmayan hususlarda, meri bölge planı hükümleri, plan notları ve plan raporu ile meri imar yönetmeliği hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

KARTAL YUKARI MAHALLE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin