Kentsel dönüşüm kredisi faiz desteğine devam

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm kredilerinde 31 Aralık 2014’te verdiği faiz desteğine devam edecek. Faiz desteğine 1 Ocak 2015’te ara verilmişti, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik bekleniyordu… İşte o 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar…  

Kentsel dönüşüm kredilerinde devlet tarafından sağlanan faiz desteğine bugünden itibaren devam edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 31 Aralık 2014 tarihinde ara verdiği faiz desteğine, Bakanlar Kurulu Kararı’nın bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte tekrar devam edecek.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, bugün (10 Nisan 2015, Cuma) tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kentsel dönüşüm kredilerinde sağlanan faiz desteği için Bakanlar Kurulu’nun değişiklik kararı bekleniyordu. Bu yüzden faiz desteğine ara verilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bugün yayımlanarak yürürlüğe giren karar ile kentsel dönüşümde faiz desteğine devam edecek.
Güçlendirme Kredisi
Faiz Desteği Oranı: 400 baz puan
Azami Ödemesiz Dönem (Yıl): 2
Azami Vade (Yıl): 10
Hak Sahipliği Bazında Destek Sağlanacak Kredi Anapara Tutarı İçin Üst Limit: 50 bin TL

Konut Yapım Kredisi
Faiz Desteği Oranı: 400 baz puan
Azami Ödemesiz Dönem (Yıl): 2
Azami Vade (Yıl): 10
Hak Sahipliği Bazında Destek Sağlanacak Kredi Anapara Tutarı İçin Üst Limit: 100 bin TL

Konut Edindirme Kredisi
Faiz Desteği Oranı: 400 baz puan
Azami Ödemesiz Dönem (Yıl): 1
Azami Vade (Yıl): 10
Hak Sahipliği Bazında Destek Sağlanacak Kredi Anapara Tutarı İçin Üst Limit: 100 bin TL

İşyeri Yapım Kredisi
Faiz Desteği Oranı: 300 baz puan
Azami Ödemesiz Dönem (Yıl): 2
Azami Vade (Yıl): 7
Hak Sahipliği Bazında Destek Sağlanacak Kredi Anapara Tutarı İçin Üst Limit: 100 bin TL

İşyeri Edinme Kredisi
Faiz Desteği Oranı: 300 baz puan
Azami Ödemesiz Dönem (Yıl): 1
Azami Vade (Yıl): 7
Hak Sahipliği Bazında Destek Sağlanacak Kredi Anapara Tutarı İçin Üst Limit: 100 bin TL

İşte o karar;

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2015/7491

Ekli “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 17/3/2015 tarihli ve 9144 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 8/10/2011 tarihli ve 2012/3803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar”ın 2’inci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve fıkranın diğer bentleri buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (e) bendinde yer alan “kredi kullanacak” ibaresinden sonra gelmek üzere “malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi” ibaresi eklenmiş, mevcut (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mevcut (ğ) bendinde yer alan “ya da edinmek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Edinme kredisi: 6306 sayılı Kanunun 6’ıncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında konutunu ve/veya işyerini kendi imkanları ile edinmek isteyenlere verilen kredileri”

“g) Kredi: Hak sahiplerince 6306 sayılı Kanun kapsamında konutunu ve/veya işyerini kendi imkanları ile yapmak, güçlendirmek ya da edinmek isteyenlere Türk Lirası cinsinden verilen kredileri”

MADDE 2- Aynı Kararın 4’üncü maddesine yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve maddenin diğer fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiş, aynı maddenin mevcut sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, mevcut dokuzuncu fıkrasında yer alan “güçlendirme kredisi ve yapım kredisi” ibaresi “güçlendirme, yapım veya edinme kredisi” şeklinde değiştirilmiş, mevcut onuncu fıkrasında yer alan “31/12/2014” ibaresi “31/12/2015” olarak değiştirilmiştir.

“(8) Bakanlığın bilgilendirilmesi ve yeni ödeme planlarının Bakanlığa iletilmesi koşullarıyla, hak sahiplerince ara ödeme yapılması, kredilerin yapılandırılması ve halihazırda protokol imzalanmış diğer bankalara devredilmesi mümkündür.”

“Hak sahipleri geri ödeme gerçekleştirirse faiz desteği ödemeleri, geç ödenmiş taksitleri de kapsayacak şekilde ve Bakanlığın uygun gördüğü kredi ödeme planında belirtilen tutar üzerinden, kaldığı aydan itibaren devam eder.”

MADDE 3- Aynı Kararın 5’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Verimliliği” ibareleri “Kimlik olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılarak diğer fıkra numarası buna göre teselsül ettirilmiştir.

kredi

MADDE 4- Bu Karar 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi Yayımlandığı Resmi Gazetenin Sayısı

13/10/2012 28440

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi Sayısı
21/1/2014 28889

KARARI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin