Kirazlı 597 parsel imar değişikliği askıya çıktı

Bağcılar Kirazlı Mahallesi 597 Parsel ve 2873 Ada 6 Parsellerin bir kısmı ile 3235 Ada ve 597 Parselin doğusundaki kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ilanen askıya çıkarıldı. İşte detaylar...

İstanbul Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 597 Parsel ve 2873 Ada 6 Parsellerin bir kısmı ile 3235 Ada 1 Parsel ve 597 Parselin doğusundaki kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, dün (25 Eylül 2018, Salı) İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde ilanen askıya çıkarıldı.

Tadilen Re’sen onaylandı

Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesinde yer alan 597 parsel ve 2873 ada 6 parsellerin bir kısmı ile 3235 ada 1 parsel ve 597 parselin doğusundaki kadastral boşluğa ilişkin 29.03.2017 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin uygulamaya yönelik sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi uyarınca tadilen re’sen onaylandı.

Plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 25/09/2018-24/10/2018 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Abbasağa Mah. Yıldız Cad. No:47 Beşiktaş/İSTANBUL) ilan panosunda askıya çıkarıldı.

İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi Muhtelif Parsellere İlişkin 1/100 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Plan Notları:

1- Plan değişikliği teklifi, plan tasdik sınırı içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

2- Planlama alanında kalan Ticaret+Konut alanında 13.05.2016 onay tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planı ile belirlenen yapılaşma koşulları ve terkler esas alınarak uygulama yapılacaktır.

3- Planda kamulaştırmaya konu iş ve işlemler ilçe belediyesince yürütülecektir.

4- Belirtilmeyen hususlarda 13.05.2016 T.T.’li imar planı ve yönetmelikler geçerlidir.

5- Plana göre varsa donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi 597 Parsel ve 2873 Ada 6 Parsellerin Bir Kısmı İle 3235 Ada 1 Parsel ve 597 Parselin Doğusundaki Kadastral Boşluğa İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Plan Notları:

1- Plan değişikliği onama sınırı İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Mahallesi, 597 Parsel ve 2873 Ada 6 Parselin bir kısmı ile 3235 Ada 1 Parsel ve 597 Parselin doğusundaki kadastral boşluktur.

2- 29.03.2017 tasdik tarihli uygulama imar planı değişikliği hükümleri ve yönetmelik şartları geçerlidir.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİYASARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin