Kızılay, Beyoğlu Firuzağa’da konut yaptıracak

Kızılay, Beyoğlu Firüzağa’da bulunan arsası üzerine konut inşaatı yaptıracak. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı ve sokağın görüntüsü şöyle…

Kızılay, İstanbul Beyoğlu İlçesi, Firüzağa Mahallesi Kadiriler Yokuşu Sokak No: 21 adresindeki boş arsası üzerinde konut inşaatı yaptıracak.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanına göre; konut inşaatı yapılacak arsa, Beyoğlu Firüzağa Mahallesi 30 pafta 497 ada 41 parsel üzerinde yer alıyor.

Kızılay Beyoğlu Firüzağa Mahallesi konut inşaatı ihalesi, 04 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 14:00’de Kızılay Genel Müdürlüğü’nde yapılacak. İhale ilanı ve detaylar şöyle;

İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ FİRÜZAĞA MAH. BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 – İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Firuzağa Mah., Kadiriler Yokuşu Sok. No: 21 adresi 30 pafta, 497 ada, 41 parsel üzerine kapalı zarfla teklif almak suretiyle anahtar teslimi götürü bedelle konut inşaatı yaptırılacaktır.

Kızılay'ın konut inşaatı yaptıracağı arsanın sokak görünümü böyle...
Kızılay’ın konut inşaatı yaptıracağı arsanın sokak görünümü böyle…

2 – Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 – İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 – Firmaların ihale zarflarını en geç 03.10.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 – 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 04.10.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 – Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 – Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 – Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.                            7990/1-1

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin