Körfez Belediyesi 15 milyon 800 bin TL’ye 4 dükkan satıyor

Körfez Belediyesi, Kuzey Yarımca İlçesi’nde bulunan 4 depolu ve katlı dükkanı toplam 15 milyon 800 bin TL’den satışa çıkardı. İşte detaylar…

Körfez Belediye Başkanlığı, Kuzey (Yarımca) İlçesi’nde bulunan ve muhammen bedelleri toplamı 15 milyon 850 bin TL’yi bulan 4 adet dükkanı ayrı ayrı satışa çıkardı.

Yücel Park

Dükkanların ihalesi, 26 Temmuz 2017 Çarşamba günü 12:25-12:40 saatleri arasında Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacak. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı ve detaylar şöyle…

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Körfez Belediye Başkanlığından:

korfez-ihale

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır.

korfez-ihale2
İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 25.07.2017 Tarih, saat 15:00’a kadar, Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadır.

İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını en geç 25.07.2017 Tarih, saat 15:00’a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 1.000.00 TL. Karşılığında, Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilir.

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı peşin olmakla birlikte alıcı talep ettiği takdirde, 1/2 oranı, peşinat olarak alınmak şartıyla, kalan 1/2 oranındaki bedel, sözleşme tarihinden itibaren 1 ay sonra başlamak kaydıyla, yasal faiziyle birlikte 3 (üç) eşit aylık taksitle ödenmesi gerekmektedir.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.
6306/1-1

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin