Kuşdili Çayırı’na zeminaltı katlı otopark geliyor! İmar planı askıda!

Kadıköy Osmanağa Mahallesi 1 ada 52-53 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde askıya çıktı. Buna göre Kuşdili Çayırı’na zeminaltı katlı otopark yapılabilecek. İşte detaylar…

Kadıköy Osmanağa Mahallesi 1 ada 52-53 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) 22 Ocak 2018 Pazartesi günü ilanen askıya çıkarıldı.

İBB, 41200 dosya numaralı imar planını 17.10.2017’de onayladı. Kadıköy ilçesi, Osmanağa Mahallesi 1 ada 52-53 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 20 Şubat 2018 Salı günü askıdan indirilecek.

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un derlediği bilgilere göre; 3. Derece Doğal Sit Alanı olan Kuşdili Çayırı’na zeminaltı katlı otopark yapılabilecek, kazı aşaması müze müdürlüğü denetiminde gerçekleşecek. Detaylar şöyle;

Kadıköy ilçesi, Osmanağa Mahallesi 1 ada
Plan Notları:

1- Plan onama sınırı içindeki alan, Kadıköy İlçesi, Osmanağa Mahallesi, 1 Ada, 52 ve 53 Parseli kapsamaktadır.

2- Plan onama sınırı içindeki alan, “Parklar ve Dinlenme Alanları” ve “Yol Alanı” olup, ilgili kurumların uygun görüşü alınmak ve ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği yeterli toprak derinliği bırakılmak koşulu ile “Zeminaltı Katlı Otopark” yapılabilir.

3- Plan onama sınırı içindeki alanda, zemin altında çekme mesafeleri serbest olup, uygulamaya yönelik diğer yapılanma koşullarını (kat yükseklikleri kot alınacak nokta, blok ebat ve boyutları, yapı yüksekliği, otopark giriş-çıkışları vb.) onaylanacak avan projesinde belirlemeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilidir.

4- Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve bu görüşlere uyulacaktır.

5- Uygulama aşamasında jeolojik – jeoteknik etüt raporları hazırlanacak ve önerilen tedbirlere uyulacaktır.

6- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmadan uygulama yapılamaz.

7- Açıklanmayan hususlarda Meri İmar Planı, plan notları, Meri İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

8- Kuşdili Çayırı III. Derece Doğal Sit Alanının arkeolojik potansiyeline ilişkin alınmış kurul kararları gereği, bu alanda yapılacak uygulamaların müze müdürlüğü denetiminde yapılması gerekmektedir.

İmar Plan Dosyası
Dosyayı bilgisayarınıza indirmek için, bağlantıyı sağ tıklayın ve açılan menüden Hedefi Farklı Kaydet’i tıklatın :

KADIKÖY OSMANAĞA MAHALLESİ 1 ADA İMAR PLANINI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin